Fhv. direktør Kai Grymer-Hansen, Toldertoften 16, Faaborg, fylder 75 år lørdag.

Kai Grymer-Hansen stammer fra Skjold ved Horsens. Han tog i 1957 en landbrugsuddannelse, der fem år senere blev suppleret med en lærereksamen fra Gedved Seminarium.

Herefter blev Kai Grymer-Hansen ansat som lærer ved Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse, hvor han var indtil han i 1972 tiltrådte som skoleinspektør ved Gedved skole.

Den 1. januar 1976 blev han skoledirektør i Faaborg Kommune, og her var han drivkraft i opbygningen af skolevæsenet efter den "lille" kommunesammenlægning i 1970. Han var direktør for kultur- og sundhedsforvaltningen fra 1991 til pensionen i 1998.

Det gav tid til haven omkring hjemmet på Toldertoften, hvor han elsker at arbejde med prydtræer, der podes, beskæres og formes efter alle kunstens regler, for derefter gavmildt at give stiklinger til familie og venner.

Gennem mange år har Kai Grymer-Hansen været bestyrelsesformand for Den Fynske Opera. Kai Grymer-Hansen har forfattet mange sangtekster gennem årene, hvoraf der er sat musik til flere.

Tidligere blev det til mange rejser i Europa, men i dag holder han sig helst hjemme.