Villy Andersen, Bystævnet 14, Veflinge, fylder 75 år.