Lærer Niels Sinding Nellemann, Mynderup Hestehave 14, V. Skerninge, fylder 70 år fredag.

Niels S. Nellemann er født i København og tog lærereksamen fra Blågårds Seminarium i 1963. Efter flere jobs på Sjælland og giftermål med Margit var han i ti år lærer ved V. Skerninge Skole, hvorfra han kom til mange års lærergerning ved Den frie Lærerskole, Ollerup.

I 1970 købte ægteparret et nedlagt husmandssted i Mynderup Hestehave, hvor de har haft stor glæde af økologisk fritidslandbrug med får og grise. Ind imellem har han solgt hegn og haft vikarjobs som lærer.

Niels Nellemann er i det politiske en god støtte for de radikale og medlem af kredsbestyrelsen. Han har også været leder af FOF i den tidligere Egebjerg Kommune, siden 1949 med i FDF-arbejde og i flere år været kredsleder i V. Skerninge.

Også ungdomsskolen har nydt godt af hans indsats, siden 1971 har han været med i V. Skerninge Sangkor, og han har i 12 år været med i menighedsrådet, i sidste periode som formand.

Musik og computer-aktivitet er andre interesser.