Tage Andersen, Tingskiftet 53, Odense N, fylder 70 år onsdag.

Åbent hus i Lumby Forsamlingshus kl. 16-19.