Tidligere afdelingsformand Sigrid Lund Hansen, Tørvelong 8, Stenstrup, fylder 65 år lørdag.

Sigrid L. Hansen, der er født i Egebjerg Bakker, kan se tilbage på mange års flittig indsats både på det egentlige arbejdsmarked og på organisatoriske poster. Som ung arbejdede hun i huset, senere på Ærøskøbing Sygehus og på Halbergs Tobaksfabrikker i Svendborg.

Efter giftermål i 1965 fulgte et par år som hjemmearbejdende husmor. Efter ansættelse på fabrikken Contex i Svendborg voksede interessen for fagligt arbejde. Sigrid L. Hansen kom i klubbestyrelsen og blev i 1983 tillidsrepræsentant. Sideløbende fulgte faglige kurser, og nogle år efter kom hun i afdelingsbestyrelsen for Kvindeligt Arbejder Forbund i Svendborg, hvor hun fra 1987 var formand i 15 år. Det var et arbejde, der bød på store udfordringer til fordel for de ca. 1500 medlemmer i otte kommuner.

I 1994 flyttede Sigrid L. Hansen efter næsten 30 år i Svendborg til sit barndomshjem, hvor hun nu nyder sit otium. Af helbredsmæssige årsager er båden overgået til næste generation og er afløst af campingvognen med fast sommer-placering ved Nab. Det bliver også til mange afvekslende timer ved computeren.