Anni Jørgensen, Egevej 4, Hesselager, fylder 60 år søndag.