Pedel Svend Aage Bilde, Strandvej 4, Maemosen, Frørup, fylder 50 år onsdag

Svend Aage Bilde er pedel ved Frørup Skole.