Kørelærer Lis Jakobsen, Engblommen 13, Odense SØ, fylder 50 år tirsdag.

Lis Jakobsen driver til daglig C&K's køreskole fra Blækhatten 33, Odense SØ.

Åbent hus Engblommen 13, Odense SØ, fra kl. 10.