Charlotte Møller Pedersen, Lindevej 12 i Årup, fylder 40 år søndag.

Charlotte har sit daglige virke i Børnehuset "Tusindben" i Kerte.