Lars Christian Clausen, Degneløkkevej 37, Kølstrup, Kerteminde, fylder 40 år i dag.