60. Eva N. Fløe Sørensen, Østergade 28, Hesselager, fylder 60 år fredag.

I over 25 år har Eva N. F. Sørensen arbejdet i køkkenet på Hesselager Plejehjem.