60. Laborant Erling Lund Knudsen, Erik Skeels Vej 20 B, Tved, Svendborg, fylder 60 år søndag.

Erling L. Knudsen er ansat på Syddansk Universitet i Odense, hvor han har virket siden 1974.

Han er aktiv i det politiske liv, formand for Tved Socialdemokratiske Forening, og tillige i bestyrelsen for Svendborg Antenneforening og grundejerforeningen. Indtil november i fjor var han også medlem af Tved menighedsråd.