Grøn energi

50 ud af regeringens vækstpulje på resterende 300 mio. kr. ønsker Socialdemokratiet at investere i et grønt energiprojekt ved Shell-raffinaderiet i Fredericia. Her skal overskud af vindenergi kunne omdannes til brint.

Vækstpulje: Socialdemokratiet har set sig varm på 300 mio. kr. fra Vækstplan.dk, som endnu ikke er fordelt. Partiet går i næste uge til Skatteministeriet med ønske om investering i to konkrete grønne energiprojekter, som allerede kan søsættes fra begyndelsen af 2018: Et i Fredericia og et i Skive.

- Puljepengene skal bruges i år, ellers går de retur i statskassen. Vi har været på udkig efter interessante vækstvirksomheder og har fundet fremt til to projekter. Det ene i Fredericia, hvor man kan lagre vindenergi, når der er overskud i produktionen, og et i Skive, hvor man vil lagre el i naturgasnettet, siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

Millioner til grøn vækst

Socialdemokratiet vil bringe to projekter i spil til at få støtte fra Vækstpulje.dk under Skatteministeriet.50 mio. kr. skal efter planen gå til et nyt såkaldt alkalisk elektrolyseanlæg i Fredericia.

Anlægget bruger vand og grøn strøm til at producere brint, der fungerer som en effektiv og fleksibel energibærer.

Teknologien er banebrydende, og anlægget bliver "first of its kind" og vil kunne skabe 25-50 grønne arbejdspladser og sikre en omstilling af energien med mindre fossilt aftryk.

Et to-cifret millionbeløb skal efter planen gå til Greenlab Skive.

Virksonmheden har et projekt om at etablere et brintanlæg, der gennem metanisering skal bruges til at lagre el i naturgasnettet.

Med et statsligt tilskud forventer Greenlab Skive at kunne indfri målsætningen om at lagre 74.000 Mwh til naturgasnettet i 2022.

Projektet vil sikre udnyttelse af landbrugets produktion af biomasse, som udnyttes til grøn energi, det vil skabe grønne arbejdspladser lokalt og sikre vækst i regionen. 

Han håber, at de øvrige partier vil være med til at give de milliontilskud, som kan realisere projekterne.

- Jeg håber, at vi allerede inden for et par uger kan melde et resultat ud. Jeg tror på, at de andre partier er med, for der er tale om projekter, som både vil skabe grønne arbejdspladser og har et stort eksportpotentiale. Ikke mindst lagring af alternativ energi er der behov for i hele verden, siger Jesper Petersen.

Begejstret borgmester

I Fredericia er der tale om at etablere et såkaldt alkalisk elektrolyseanlæg. Anlægget bruger vand og grøn strøm til at producere brint.

- Vi er blevet spurgt om vores holdning til projektet, og vi er selvfølgelig positive. Det vil koste 150 mio. kr. at etablere anlægget, som er tænkt i forbindelse med Shell-raffinaderiet. Virksomheden har et kapitalbehov på 50 mio. kr., som Socialdemokratiet vil lægge billet på fra vækstmidlerne. Det ser vi frem til, siger Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S).

Teknologien i det nye anlæg er banebrydende, og vil generere arbejdspladser både i anlægsfasen og i drift.

- Der er lagt op til 25-50 arbejdspladser, når anlægget står klar, og jeg ser det som et godt bidrag til at understøtte vores position som centrum for energiteknologi og vores ønsker om at fremme grøn omstilling, siger Jacob Bjerregaard.

Anlægget vil kunne reducere det årlige CO2 udslip med 37.000 tons.

Flere virksomheder bag

Anlægget skal ifølge Jacob Bjerregaard - hvis det bliver realiseret - etableres i et samarbejde mellem flere virksomheder bl.a. Shell og virksomheden Nel Hydrogen. Det vil tage to år at etablere anlægget, som skal modtage grøn strøm og via en særlig elektrolyse-proces omdannes til brint, som lagres.

Brinten kan så udnyttes til enten transport, opgradering af biogas, fjernvarmenettet, og så videre.

- Brint bliver en af fremtidens energikilder, så jeg synes, at det lyder utrolig spændende, siger Jacob Bjerregaard.

Placeringen i Fredericia er valgt ud fra at rentabilitetet og effekten af en investering her er ekstra stor på grund af  kort afstand mellem el-transmissionsnettet og gasnettet, et veludbyggede fjernvarmenet samt stor efterspørgsel efter grøn brint. 

  • fyens.dk