Kommunikation
Sproget taler vi ikke kun med, men ofte også om. Alle har en mening om sprogets tilstand. Nu er det jo er en gammelkendt erfaring, at sproget ikke bare er tomme lyde. Sproget bærer mening med sig og danner virkelighed. Det kan opbygge en paradisisk tilstand; men det kan også oprette et helvede. Det kan skabe liv og glæde, men det kan også slå ihjel.

Derfor har mediernes brug af sproget været et af KLF, Kirke & Mediers fokusområder siden foreningens stiftelse i 1926. Ikke mindst i et demokratisk samfund, hvor samtale og kommunikation er afgørende, burde det være en selvfølge jævnligt at forholde sig bevidst og reflekterende til sit sprogbrug ? både når det angår det talte og skrevne ord samt brug af billeder, tegn og symboler. Men kommunikationen kan gå tabt på flere måder: Dårlig udtale eller sjusket formulering, ukritisk brug af fremmedord, dialekt og slang, grammatisk vankundighed. Dertil kommer naturligvis stødende udtryk i form af eder, skældsord, platheder og hån.

Det er min opfattelse, at sproglig misbrug og vanrøgt breder sig fra fiktion og satire ind i øvrige dele af programflader og avissider og dermed bidrager til at danne norm. Det udvisker grænserne for, hvad og hvordan man udtrykker sig hvor, hvornår og til hvem. Er det så underligt, at respekten for medmennesker i almindelighed og i særdeleshed mennesker, der udøver nødvendig autoritet (forældre, lærere, sportsdommere, politibetjente, buschauffører, kontrollører, redningsfolk), forsvinder?

Derfor ønsker KLF, Kirke & Medier at sætte fokus på mediernes betydning for især børn og unges sprog. Det sker bl.a. på en konference i Fællessalen på Christiansborg fredag 24/10 2008. Mere end 120 skolefolk og pædagoger har tilmeldt sig.
  • fyens.dk