Bæltefiksering af psykiatriske patienter kan undgås

Bæltefiksering af psykiatriske patienter er unødvendigt i det omfang, som er sket hidtil, viser fireårigt forsøg på seks psykiatriske afdelinger. Men nu ser det ud til, at pengene til den ekstra indsats slipper op. Arkivfoto: Vibeke Volder

Bæltefiksering af psykiatriske patienter kan undgås

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Stort forsøg på seks psykiatriske afdelinger har nedbragt antallet af bæltefikseringer eller helt afskaffet dem. Men med forsøgets ophør stopper de ekstra ressourcer og dermed også muligheden for at undgå bælterne.

Bæltefiksering: De psykiatriske hospitaler kan med en målrettet indsats undgå at lægge urolige patienter i bæltefiksering - eller i hvert fald nedbringe antallet af fastspændelser væsentligt.

Det fremgår af en rapport fra Cowi og Defactum, som for Sundhedsstyrelsen har evalueret et fireårigt forsøg med bæltefrie psykiatriske afdelinger i årene fra 2014 til 2017.

Seks afdelinger - i Aabenraa, Risskov, Brønderslev, Slagelse, Ballerup og Glostrup - har deltaget i forsøget. Tilsammen har de mere end halveret antallet af bæltefikseringer - fra 501 i 2014 til 179 i 2017. For to af dem, Aabenraa og Glostrup, er det lykkedes at blive helt eller næsten helt bæltefri.

Metoderne har i grove træk været at tilføre flere ressourcer og opkvalificere personalet. Samtidig er der foretaget en kulturændring i form af "en mere åben og imødekommende tilgang til patienterne, hvilket i højere grad betyder, at patienterne føler sig set og forstået", som det formuleres i evalueringsrapporten.

I den forbindelse handler det også om, at personalet uddannes målrettet til at roligt, tillidsfuldt og trygt at kunne mødes og omgås farlige patienter konfliktfrit.

- Det er et godt resultat, der viser, at det kan lade sig gøre at komme af med tvang. Den generelle tendens er, at brugen af tvang er stigende, men dette forsøg viser, at med en målrettet, præcis indsats, behøver det ikke være sådan, siger formanden for pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, Erik Ravn, til avisen Danmark.

Vi kan godt mærke, at vi ikke har de samme ressourcer nu som under forsøget. Det betyder, at det nu igen er svært at holde antallet af bæltefikseringer nede. Det er en skam, for det er en behandlingstilgang, som alle psykiatriske patienter, uanset hvor i Danmark de bliver indlagt, bør mødes med. Alle steder bør man være i stand til at undgå bæltefiksering
Lene Høgh, ledende overlæge, psykiatrisk afdeling, Aabenraa
- Når ikke midlerne føres videre, vil man være tilbage på det tidligere niveau i løbet af kort tid, siger Lene Høgh, ledende overlæge på psykiatrisk afdeling i Aabenraa, hvor man i forsøgsperioden næsten kom helt af med bælterne. Foto: Region Syddanmark
- Når ikke midlerne føres videre, vil man være tilbage på det tidligere niveau i løbet af kort tid, siger Lene Høgh, ledende overlæge på psykiatrisk afdeling i Aabenraa, hvor man i forsøgsperioden næsten kom helt af med bælterne. Foto: Region Syddanmark

Godt resultat, men ...

Til gengæld er han ærgerlig over, at indsatsen efter hans opfattelse, stopper nu og næppe vil slå igennem generelt i psykiatrien i Danmark. Årsagen er, at der er tale om et forsøg, som nu er tilendebragt, og at det har været finansieret med satspuljemidler med 70 millioner kroner - den statslige pengepulje, der afsættes til særlige indsatser på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

- Her har vi et godt arbejde med gode resultater til følge, og så stopper det, fordi det er et forsøg. Når det er slut, og det er det nu, er det også slut med de økonomiske midler, siger han til avisen Danmark.

- Al erfaring med satspuljemidler viser, at når en given bevillingsperidode er slut, går man tilbage til almindelig drift. Det er så få gange, der også gives midler til driften bagefter. Og for øjeblikket skæres og skæres på driftsmidlerne ude i regionerne, siger Erik Ravn.

Det har ikke været muligt at få Sundhedsstyrelsens kommentar til forsøget og dermed heller ikke til den bekymring , som Erik Ravn rejser. Men i en omtale af rapporten på styrelsens hjemmeside siger Kirsten Hansen, der er sektionsleder i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen:

"Vi er glade for at se, at det med de rette indsatser kan lade sig gøre at undgå bæltefikseringer. Vi er i Sundhedsstyrelsen meget optagede af arbejdet med at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien, så det er meget nyttig viden, vi får i evalueringen."

Tilbage på tidligere niveau

Den psykiatriske afdeling i Aabenraa fik - på nær nogle få fikseringer i et enkelt kvartal i 2017 - lagt bælterne helt væk i løbet af forsøgsperioden.

Her bekræfter ledende overlæge Lene Høgh, at der er en en nøje sammenhæng mellem de gode resultater og de ekstra personaleressourcer og kompetenceudvikling. Disse ekstra ressourcer ophørte, da forsøget stoppede med udgangen af 2017.

- Vi kan godt mærke, at vi ikke har de samme ressourcer nu som under forsøget. Det betyder, at det nu igen er svært at holde antallet af bæltefikseringer nede. Det er en skam, for det er en behandlingstilgang, som alle psykiatriske patienter, uanset hvor i Danmark de bliver indlagt, bør mødes med. Alle steder bør man være i stand til at undgå bæltefiksering, siger Lene Høgh.

Hun fortæller, at de fleste bæltefikseringer finder sted inden for de første fire dage af en psykiatrisk patients indlæggelse. Her er patienterne allerdårligst og har brug for tæt personalestøtte hele tiden.

- Det behov kunne vi opfylde under forsøget, men det kan vi ikke nu. Når ikke midlerne føres videre, vil man være tilbage på det tidligere niveau i løbet af kort tid, siger Lene Høgh.

Forskel på patienter og antal

Selv om to af de involverede afdelinger helt har afskaffet bæltefikseringen eller er meget tæt på det, vil en total afskaffelse alle steder næppe være muligt, fremgår det af rapporten.

To af de afdelinger, der har deltaget i det treårige forsøg, Risskov og Brønderslev har således ikke oplevet en statistisk sikker nedgang i antallet af bæltefikseringer.

Årsagerne til det fremgår ikke direkte, men generelt slår rapporten om forsøget fast, at "antallet af patienter er meget forskelligt på de deltagende afsnit, ligesom der kan være forskel på afsnittenes patientsammensætning".

Evalueringen omfatter også patienternes grad af tilfredshed med deres indlæggelser. Den er steget betragteligt i forhold til udviklingen på landsplan. Det kan skyldes flere faktorer: den mindre brug af bæltefiksering, den ændrede måde at tilgå og tale med patienterne på og det forøgede personale i forsøgsperioden, fremgår det.

Uambitiøst og uetisk

I 2014 indgik Sundhedsministeriet en aftale med Danske Regioner om at halvere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020.

Det synes den ledende overlæge på den psykiatriske afdeling i Aabenraa, Lene Høgh, i øvrigt er uambitiøst:

- Man kan også kalde det uetisk, når nu man kan se, at man - som hos os - kan reducere antallet af bæltefikseringer med omkring 95 procent ved at tilføre ressourcer og uddannelse. Så giver det ikke mening kun at ville reducere med det halve, siger hun.

Bæltefiksering af psykiatriske patienter kan undgås

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce