Kommentar: "Øst er øst og vest er vest, og de to skal aldrig mødes".

Således formulerede Rudyard Kipling det som bekendt i sin "The Ballad of East and West". Hvad Kipling egentlig mente, er diskuteret meget, men der hersker vist ingen tvivl om, at hans synspunkt var, at der sagtens kan være sympatier og gensidig respekt mellem enkeltpersoner på tværs af øst-vestlige kultur- og religionsgrænser, men kulturerne og religionerne kan aldrig mødes som sådan.

Den 12.juni havde avisen Danmark et indlæg af de mere kuriøse om emnet øst/vest skrevet af Preben Brock Jacobsen, som mest former sig som en gratis annonce for hans bog om Islam, idet man efter hans mening ikke har adgang til debatten med mindre man har købt, læst (og forstået) hans bog. Indledningsvis hævder Preben Brock Jacobsen, at man da sagtens kan kritisere islam, hvis det bare er sagligt, og "det er ikke sagligt at skrive om "muslimer" eller "islam" helt generelt, når der nu er så mange udgaver af islam. For at være helt saglig skal man efter min opfattelse skrive hvilken udgave man taler om".

Det er et uanvendeligt synspunkt af flere grunde.

  1. Muhammedanerne (det hed de jo, da jeg gik i skole) afslører ikke selv, hvilken afart af islam de taler for. Når f.eks.en af de daglige bomber smides på en markedsplads i Mellemøsten kommer den jo ikke som en hilsen fra sunnimuslimer til shiamuslimerne eller omvendt. Hvordan skal vi så hitte ud af det? Der er altså iflg. Preben Brock Jacobsen forbudt at kritisere det menneskesyn, den slags er udtryk for. Og hvis en kristen kirke brændes ned og kristne fordrives eller myrdes, så må vi åbenbart heller ikke kritisere det, for vi ved ikke, hvilken slags muhammedanere, der er de ansvarlige.
  2. Preben Brock Jacobsens synspunkt forudsætter, at der overhovedet ikke er forskelle mellem den vestlige og de mellemøstlige kulturer generelt. Det må siges at være en påstand, der bør uddybes og den kræver mere saglighed, end Preben Broch Jacobsen kan opbyde. Må jeg fremsætte nogle eksempler: A) Den muhammedanske ynglelyst er, i modsætning til den vestlige, formidabel og ganske uhæmmet. Den er faktisk hovedårsag til fattigdommen i samtlige mellemøstlige lande. (lige med undtagelse af de få, der har uhyre oliereserver, og hvor man overdrager egentligt arbejde til fremmedarbejdere, der til gengæld ansættes på slavelignende vilkår). Allah får æren for denne befolkningseksplosion, som han åbenbart ikke selv kan håndtere. Han smider håndklædet i ringen og overlader problemet til kristne lande. B) Findes der - i modsætning til de vestlige kulturer - et eneste islamisk ledet land, der ikke styres af en diktator? (med meget god vilje måske med undtagelse af Marokko, Algeriet og Tunesien). C) Findes der et eneste islamisk ledet land, hvor kvindesynet er humant? Vi har hørt masser af undskyldninger fra muhammedansk side i stil med, at man bare beskytter kvinderne, og at kvinderne jo helst selv vil have det på den måde - men lyder det overbevisende? Ikke i de civiliserede lande! D) Uanset om man sondrer mellem den ene eller anden afart af islam, så angiver deres "hellige skrifter" et menneskesyn og et retshåndhævelsesgrundlag som tilhører juraen og som gør, at islam næppe kan betegnes som ren religion, men som alene må tilskrives en røverhøvding ved navn Muhammed, som opfandt Allah som legalt dække for hans egen magtudøvelse. I meget af det, som kendetegner islam i dag, og som muhammedanerne selv henviser til, fremtræder Allah vel nærmest som vores Antikrist. En forråelse af synet på ens medmennesker er en følge heraf, hvilket fører til, at uenigheder i alle afskygninger af menneskelivet afgøres ved voldsudøvelse.

Jeg vil ikke på nogen måde anfægte Preben Broch Jacobsen påstande om mangfoldigheden af islam. Heller ikke, at der sikkert kan henvises til passager af koranen som stimulerer gode menneskelige træk og måske, at der er flere udgaver af sharia, og flere holdninger dertil blandt muhammedanere. Og selvfølgelig findes der subkulturer, men også personlige opfattelser her og der, som er fælles på tværs af kulturgrænser, som også Kipling var inde på. Men der er også fællestræk for muslimer på den ene side og kristne på den anden. Og det bekræftes af, at muhammedanerne selv tæller alle med, når de henviser til, at de er verdens største religion, og det ændrer heller intet ved, at intet land, der dyrker islam er harmonisk, hvilket bekræftes af de menneskemasser, der årligt invaderer vesten efter Allah's og Erdogans ønske. Og de invaderende horder holder fast ved deres middelalderlige menneskesyn og er racistiske deri, at de konsekvent nægter at blande sig med befolkningerne i de lande, de invaderer.

Ja, også kristendommen har meget på samvittigheden. Vor bibel indeholder masser af stof, som vi heller ikke vil anerkende som et humant menneskesyn. Men vi holder os til det nye testamente, som ikke er jødisk arv, og det gamle testamente indgår ikke vor retshåndhævelse. Og ja, vi har også haft vore blodsudgydelser mellem forskellige opfattelser inden for kristendommen. Men ved den Westfalske fred i 1648 - altså for snart 400 år siden - begravede vi stridsøksen og den har ikke været fremme siden.

Nej, Preben Brock Jacobsen, jeg vil ikke købe din bog. Således som du selv fremstiller begreberne fortaber den sig i forskelle mellem afarter af islam uden at forholde sig til det væsentlige: forskellene mellem islam på den ene siden og den vestlige civilisation på den anden. Øst er øst og vest er vest. Og jeg vil slet ikke mobbes til at undlade at deltage i en debat, fordi jeg ikke har alle detaljerne i muhammedansk og, for den sags skyld, vestlig livsopfattelse på plads.

  • fyens.dk