Det er ikke det morsomste i disse år for den, der er en svoren tilhænger af det decentrale kommunale selvstyre. Efterhånden er det ved at gå op for mange, at kommunalreformen ikke var så lykkelig, som den blev solgt som. Det er ved at gå op for mange, at den var med til at dræne landet for lokale institutioner og arbejdspladser. Nu prøver man så med udflytning af statslige institutioner fra hovedstaden at sætte et plaster på den sag. Men der kan jo aldrig blive tale om den samme naturlige forankring. Og om nogle år vil politikerne givetvis finde ud af, at det ikke var smart at sprede rene administrative institutioner, der burde høre til i landets hovedstad over det hele, så ingen kan finde ud af, hvor ligger hvad.

Nu kommer så også meldingen fra Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, at han ønsker, at der skal opkræves ens skat i alle kommuner over hele landet. De indkradsede penge skal så fordeles fra centralt hold, som han siger "efter behov." "Det fungerer jo i Regionerne", siger han.

Men han glemmer at fortælle, at netop det, at regionerne ikke selv har skatteudskrivning, betyder, at de ikke selv er i stand til at prioritere mellem opgaverne og i høj grad er underlagt de politiske vinde, der blæser fra Christiansborg om, hvor der skal sættes ind. Det er der ikke meget kommunalt selvstyre i.

Ikke destomindre ønsker Dansk Folkeparti så nu, at samme system skal gælde for kommunerne. Et forslag der kommer i et kommunalt valgår. Men det har ingen mening at have lokalt valgt kommunalpolitikere, hvis de ikke får det nødvendige politiske råderum til at vurdere, hvad der netop passer til deres kommune.

Thulesen Dahl ønsker med sit forslag, at landet skal gøres ens. Dette ønske og det kommunale, folkevalgte selvstyre har ingen sammenhæng.

Oveni dette kommer så venstreminister Sofie Løhdes forslag til rationalisering og besparelser i den offentlige sektor, herunder i kommunerne: En lang række indkøb mv. bør foretages centralt og derefter udbredes til alle kommuner. Som forslaget lyder, tyder det på, at det kan gælde lige fra indkøb af it, kuglepenne, papir, og maskiner, men også organisering af asfaltering og vedligeholdelse og personalepleje.

Det ser smart ud, ikke? Men hvor bliver det kommunale selvstyre af, hvis kommunen ikke engang nu kan få lov til selv at disponere over deres vejbelægning og indkøb af diverse grej. Og hvordan får de lokale handlende det, hvis kommunen nu begynder at købe tingene centralt og ikke køber og forhandler køb hos de lokale forhandlere? Det lyder smart, men besparelsen? Og hvad med selvstyret og selvbestemmelsen hos de folkevalgte og deres administration?

Og så nu Skat der skal splittes op i syv administrative enheder ud over landet. Fordi man ikke mener, det kan fungere centralt. Nu splittes det så ad med langt til en politisk ledelse. Af og til - ja faktisk temmelig tit efterhånden må man stille sig det spørgsmål: hænger de politiske ideer og beslutninger overhovedet sammen, eller skydes der med uigennemtænkte spredehagl ud over det hele?

Og hvordan forestiller politikerne sig overhovedet, at befolkningen skal føle nogen tilknytning til eller interesse for alle disse tiltag, der ligger så langt fra folkestyrets idé, som tænkes kan? Og så langt fra borgenes mulighed for indflydelse, som tænkes kan?

 

  • fyens.dk