Forbrugerrådet efterlyser politisk handling for at sikre, at bankerne rådgiver i kundens interesse frem for bankens, om placering af penge i investeringsforeninger.

Det kommer ikke bag på hverken Forbrugerrådet Tænk eller den uafhængige rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg, at bankerne tænker på eget bedste frem for kundernes interesser, når de skal rådgive om placering af penge i investeringsforeninger.

-Desværre er det ikke nogen overraskelse, når man har arbejdet med det her område i lang tid, men det er godt, at vi nu får endnu bedre dokumentation for de problemer, der er med bankernes investeringsrådgivning, siger seniorøkonom Troels Holmberg fra Forbrugerrådet Tænk.

Dokumentationen er i dette tilfælde et forskningsprojekt, som blandt andre professor i ­finansiering Jesper Rangvid fra Copen­hagen Business School står bag. Det viser, at seks af de største danske banker i stor stil har fået nye kunder til at omlægge investeringsforeninger i forbindelse med bankskifte, uden at kunderne har fået andet ud af dette end en regning for handelsomkostningerne.

Gennemsnitskunden, der sparer op med bankens hjælp, betaler i dag ifølge Troels Holmberg halvanden til to procent af opsparingen til rådgivning om året, og det bør kunne være lavere, mener han. Men det kræver muligvis politisk indblanding.

-Der er så meget på spil for den enkelte forbruger og rent samfundsøkonomisk, at vi håber, at det her kan give anledning til, at politikerne vågner op og får gjort noget ved det her område. Vi mener, at der bør nedsættes en rådgivningskommission, som kan tage fat på problemet, siger han.

Positivt med opstramning

Brancheforeningen Finans Danmark peger på, at der allerede har været nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med de nye investor­beskyttelsesregler, MiFID II, som er på vej.

-Der er et meget stort antal sider med lovgivning, som er ved at blive implementeret - og som adresserer de her spørgsmål. Det er muligt, at man efter det vil have en opfattelse af, at der er behov for at gøre yderligere. Men det er fornuftigt at se, hvordan det her virker først, siger Anders Klinkby, direktør for investering og opsparing i Finans Danmark.

Jesper Rangvid ser det som positivt for kunderne, at der nu er udsigt til en opstramning af reglerne.-Der er meget stor debat om MiFID II og omkostningerne for rådgivning. Vores studie viser, at det er godt, at der kommer mere regulering af den rådgivning, som finansielle institutioner giver, siger Jesper Rangvid.

Både Finans Danmark og bankerne har forsvaret sig med, at de generelt rådgiver om egne produkter, fordi bankerne har størst viden om disse. Den forklaring køber finansrådgiver Kim Valentin dog ikke helt. I hvert fald ikke den del vedrørende rådgivningen.

-Det er ikke forbudt for banker at sælge deres egne produkter. Min holdning er, at det burde være forbudt at kalde det rådgivning, for det er det reelt set ikke. Den her rapport viser tydeligt, at det ikke er rådgivning. Det er rådgivning med udgangspunkt i, hvad der er bedst for banken. Vil man have noget andet end det, så må man gå et andet sted hen, siger han.

Deklaration af bankers rådgivning

Til spørgsmålet om, hvorvidt bankerne i stedet for at kalde det rådgivning burde kalde det salg, henviser Anders Klinkby igen til de nye MiFID II-regler.

-En af de ting, der kommer til at ske, er, at bankernes rådgivning vil blive kategoriseret som ikke-uafhængig rådgivning. Det tydeliggør, at der ikke er tale om, at man kommer ned i banken og får fuldstændig uafhængig rådgivning. Det betyder ikke, at man ikke får god rådgivning. Men det er en måde at deklarere, hvad det er for nogle interesser, som man varetager, og hvad det er for nogle produkter, man rådgiver om, siger han.

Anders Klinkby håber desuden, at de nye regler kan være en hjælp til at komme ud over diskussionen om, hvorvidt bankrådgiveren er en sælger.

-Uanset om finansiel rådgivning foregår i en bank eller hos en selvstændig rådgiver, så er der tale om en virksomhed, som har kunder og tjener penge på det, den laver. Det vigtige er, at man behandler sine kunder på en rigtigt god måde, og at ens interesser er tydelige, siger Anders Klinkby.

Der er ifølge Troels Holmberg alternativer til bankordningerne. Og en af dem er folk som netop Kim Valentin:-Der er ikke mange, men der findes dog nogle få uafhængige investeringsrådgivere. Man skal godt nok betale et girokort for den rådgivning, man får, hvilket kan virke ubehageligt for de fleste, men i realiteten er den rådgivning på længere sigt langt billigere, og pengene er hurtigt tjent hjem igen ved, at du sparer op i billigere investeringsbeviser, siger han.

Derudover nævner Troels Holmberg også de såkaldte robo-advice-tjenester, der er ved at vinde frem i Danmark, som et alternativ. Det er egentlig bare selvbetjeningsplatforme, hvor man kan få porteføljepleje. Man udfylder en investeringsprofil online og overfører sine penge, hvorefter man får passet og plejet sin investering løbende.

-Det kan være meget billigere end det, du er vant til at betale i banken, og for et produkt som endda kan være bedre. Danske Bank har lanceret deres June, Nord Investments har også, ligesom Saxo Bank er begyndt at bevæge sig ind på det område.

Frit valg er vigtigt

Hvis man har mod på det som forbruger, er den bedste løsning ifølge Troels Holmberg at sætte sig tilstrækkeligt ind i investeringsområdet, så man selv kan foretage sine investeringer uden rådgivning.

-Der er utroligt gode og meget billige udenlandske investeringsbeviser, som man kan købe via danske netbanker. Det er et godt alternativ.

Anders Klinkby fra Finans Danmark på­peger også, at det er rigtigt vigtigt at have muligheden for at vælge frit på markedet, hvor man gerne vil have sine investeringsrådgivninger, og hvordan man gerne vil investere.

-Vi går ind for fri konkurrence på både rådgiver- og produktsiden. Men jeg ved ikke, hvad datagrundlaget er for at sige, at det ene er bedre end det andet. Det må være den enkelte kunde, som afgør det, siger Anders Klinkby.

  • fyens.dk