Et godt investeringsmiljø for udenlandske fødevareproducenter i Rusland skal lokke danske landmænd til at opdrætte svin, producere mælk og dyrke korn i landet. Idavang fra Sydjylland vil bygge en farm til 200 mio. kroner.

Rusland prøver fortsat at lokke danske landmænd til at flytte deres produktion til russisk jord, efter at Moskva i august 2013 lukkede grænsen for dansk fødevareeksport. Russiske politike­re og myndigheder vil nemlig gerne have danske landmænd til at opdrætte svin, producere mælk og dyrke korn. Danskerne kan få del i milliardsubsidier fra den russiske stat, herunder billige lån til driften og lån til staldbyggeri. 

Idavang er ét af de store danske landbrugsselskaber med aktiviteter i Rusland, der nyder godt af statstøtte til en stor svinefarm i Pskov i det nordvestlige Rusland. For at få sat skub i væksten ser fire jyske landbrugsmatadorer og International Finance Corporation, der sammen ejer aktieselskabet Idavang A/S, nu mulighed for at gå flere veje: 

-Vi kan vælge at udvide ved at forøge kapaciteten, konsolidere i branchen eller bevæge os frem mod forbrugeren i værdikæden, siger Jytte Rosenmaj, næstformand i Idavang, der har dansk udgangspunkt i Gadbjerg mellem Vejle og Billund.

Regnskab

Idavang årsregnskab                          Omsætning: + 4%

Driftsresultat: + 52%    

Resultat efter skat: + 141%

     

I millioner euro                          2016                    2015

Nettoomsætning                        95,1                      91,2

Driftsresultat                             18,7                      12,3

Resultat efter skat                      14,2                       5,9

Egenkapital                                72,3                     50,1

 

Adm. direktør: Claus Baltersen

Best. formand: Niels Hermansen

Antal ansatte: 787

Hun er formand for sammenslutningen af danske landbrugsinvestorer i udlandet, Danish Farmers Abroad, og er sammen med sin mand medejer af Idavang. Jytte Rosenmaj peger på, at der fortsat er et godt investeringsmiljø for udenlandske investorer i Rusland. Idavang overvejer derfor en anlægsinvestering  på en ny stor farm i nærheden af den russiske storby Skt. Petersburg med omkring fem mio. indbyggere. Det skal være et landbrug med omkring 3.500 søer med en årlig produktion af 100.000 slagtesvin. Her har Idavang allerede købt et stort landbrugsareal til dyrkning af kornafgrøder. International Finance Corporation har hjemsted i USAs hovedstad, Washingto­n, og er et datterselskab i Verdens­banken.

-De russiske myndigheder, der er sultne efter at bakke os op i at investere, er meget inter­esserede i investeringer i landbrugs- og fødevarebranchen. Vi afventer deres konkrete udspil på rentetilskud. Den russiske stat har dog meldt ud, at den stadig ønsker at yde tilskud til de store projekter for at sikre en forsat føde­vareproduktion, siger Jytte Rosenmaj.

 

Billige lån

Det danske firmas mål er at få samme rente­tilskud til finansiering af længerevarende anlægslån til byggeriet og driftskapital til at købe korn og andet foder til den nye farm, som selskabet har fået til det eksisterende landbrug i Pskov, tæt ved grænsen til Baltikum. 

-Vi har fået driftskreditter og anlæglån, hvor vi betaler tre og fem procent i rente. Det har sparet os otte til ni procent ved rentetilskud på valutalån i rubler i Rusland. Inden vi går i gang med næste projekt, vil vi gerne have en afklaring på rentetilskuddene, så vi måske geninvesterer det, vi tjener i Rusland, siger næstformanden.

Sideløbende med dette projekt undersøger Idavang mulighederne for at engagere sig i partnerskaber med slagterier for direkte at kunne levere svinekød til russiske super­markedskæder og andre inden for foodservice.

En række store danske landbrugsselskaber har de senere år haft succes i Rusland. Blandt dem er især Idavang, der er en af de største spillere inden for svineproduktion i Rusland og Litauen. Sidste år havde selskabet et stærkt driftsresultat, der ifølge Jytte Rosenmaj giver et godt rygstød til vækst.

Fremgang på 28 procent

Idavang havde et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, i 2016 på 26 mio. euro eller  193 mio. kr. Det var en stigning på 28 procent i forhold til 2015. Som producent af svine­kød er Idavang en spiller på et højt internationalt niveau, konstaterer selskabet. Årets omsætnin­g nåede op på, 95,1 mio. euro eller 707 mio. kr. Rekordindtjeningen er den næstbedste i Idavangs historie.

I Litauen er det danske selskab førende i svinekødsproduktion, mens Idavang er én af de største på det russiske marked. Med det stærke driftsresultat sidste år, en stabiliseret købekraft i Rusland og stærkt forbedrede priser på de europæiske markeder er Jytte Rosen­maj meget tilfreds med situationen.

-Vi har en stabil vækst og et super cashflow. Vi placerer os nu helt i den internationale top i vores branche. De fortsat stigende priser på svinekød i Rusland og Litauen er drevet af den stigende asiatiske efterspørgsel efter svinekød, siger Jytte Rosenmaj.

I år venter hun, at selskabets indtjening bliver endnu bedre end i 2016, da gennemsnitspriserne på svinekød i Rusland og Litauen ventes at være bedre end sidste år. 

  • fyens.dk