Vedvarende energi


Vedvarende energi

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

LYKKELIGVIS er Danmark i dag 100 procent selvforsynende med energi. Takket være Nordsøen og takket være vores høje andel af vedvarende energi. Vind, biomasse, biogas, sol. Vedvarende energikilder er typisk lokale. De kan ikke som de fossile brændsler bruges til politiske magtdemonstrationer. Derfor drejer det politiske ønske om at udbygge vedvarende energi sig ikke kun om at få mindre CO2-udslip og renere energi. Det handler i høj grad også om sikkerhed. Om nationers uafhængighed. Om befolkningens tryghed. Om at europæiske skolebørn ikke skal fryse, fordi Rusland lukker for hanen. Citat slut.

FORANSTÅENDE er uddrag af den konservative energiminister Connie Hedegaards blog i Berlingske Tidende om den energikrise, Rusland har fremkaldt i dele af Centraleuropa med sin ulovlige og brutale lukning af naturgasledningen. Og den citeres med glæde af en lederskribent, der ikke har kunnet begribe, hvorfor ledende borgerlige politiske kredse i Danmark har haft en ulden holdning til især udbygningen af dansk vindenergi. Der blev som bekendt voldsomt ændret signaler, da Venstres formand, statsminister Anders Fogh Rasmussen på partiets seneste landsmøde, gik varmt og helhjertet ind for, at Danmark så hurtigt som muligt udbygger de såkaldte vedvarende energikilder.

MANGE grunde taler for, at det enorme energibehov, der er en følge af den fortsat udbyggede teknologiske civilisation og dennes udbredelse til hele verdens befolkning så vidt muligt dækkes af de energikilder, som naturen selv stiller til rådighed. Vindkraften er ganske gratis med hensyn til udledning af CO2, der ellers er al energiproduktions forbandelse, og udnyttelsen af biobrændsel kan skaffe os af med affaldsprodukter som f.eks. gylle, der er et voksende problem for den dyriske landbrugsproduktion verden over, i Danmark især svineproduktionen. Og der er ingen tid at spilde. Målinger af kviksølvindholdet i isbjørnes hårlag viser, at miljøforgiftningen af den arktiske natur er fremadskridende og allerede nu er nået til et kritisk punkt. Årsagen er indholdet af giftstoffer, heriblandt kviksølv i røgen fra kinesiske kulkraftværker, der i forbindelse med hele omstillingen af det kinesiske samfund bygges i utroligt omfang. Og Danmark, der ellers på andre områder med rette ser sig selv som foregangsland, er på dette område et sort eksempel, fordi dansk energiproduktion i det væsentlige foregår ved miljøfarlig afbrænding af kul.

VINDKRAFT skal derfor ikke ses som en miljømæssig plage, men som det måske mest logiske og værdifulde bidrag til, at planeten kan være beboelig også for vore efterkommere. For et par dage siden kunne danske forskere fastslå, at hvis fastlandsisen omkring Arktis og Antarktis fortsætter med at smelte, som man på de seneste har konstateret, vil havene om ti år været steget med en meter. Så kan hver enkelt selv ved hjælp af almindelige kort måle sig til, om beboelsen får problemer, der er langt større end den eventuelle udsigt til en vindmølle. H.J.

Vedvarende energi

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce