Fyns Amts Avis mener: Svendborg som Danmarks demensby nummer et
Af: Hanne D. Frette , hda@jfmedier.dk

Svendborg bør udvikle sig til at blive Danmarks bedste demensby. Det er der basis for nu, hvor pengene er begyndt at rulle ind. Men det kræver, at politikerne tager affære og prioriterer opgaven endnu mere.

Demens ventes at blive den nye, store folkesygdom. Demens betyder, at man har svært ved at huske, koncentrere sig, orientere sig og endda tale. De pårørende oplever også, at den demente ændrer personlighed og bliver følelseskold.

Svendborg kan blive Danmarks bedste inden for demensområdet.

Det er den store efterkrigsgeneration - dem der også bliver kaldt 68'erne - som de kommende år vil belaste både sundhedsvæsenet og plejesektoren i et antal, som hidtil ikke er set før.

Nationalt Videnscenter for Demens har fremskrevet antallet af demente, hvor fra lidt over 87.000 borgere med demens i dag til 150.000 i 2040. Fremskrivningen er forbundet med en vis usikkerhed, men burde være tilstrækkeligt for beslutningstagerne til at indse, at der skal handles nu. Det er man også i gang med. Sidste år blev den nationale demenshandlingsplan fremlagt. Som et led i den blev der afsat 470 millioner kroner i perioden 2016-2019 til forskellige initiativer.

Svendborg viser sig her at være det sted i landet, hvor man udviser størst rettidig omhu. For knap et år siden blev landets første demensby, der fysisk ligger i Bryghuset Plejecenter, officielt indviet. Ud over at være hjem for demente skal der også forskes i sygdommen i form af fire projekter, der er blevet til i samarbejde med University College Lillebælt, der uddanner sygeplejersker. I år fulgte så fire millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til et nyt haveanlæg.

I denne uge sikrede Svendborg sig mange millioner fra af de i alt 91 millioner kroner, som et flertal i Folketinget har afsat til at forbedre plejen og behandlingen af demente danskere. Svendborg Sygehus bliver med den største enkeltbevilling på 7,2 millioner kroner i stand til at nå målet om at blive landets mest demensvenlige sygehus. Svendborg Kommune har modtaget godt 3,7 millioner kroner fra samme pulje til at uddanne medarbejderne på plejehjemmene.

Det giver et solidt grundlag for, at Svendborg med tiden måske endda kan udvikle sig til Danmarks demensby nummer et, hvor det lokale sundhedsvæsen og den lokale plejesektor er effektivt gearet til at servicere de plejekrævende borgere. Det kunne grebet rigtigt an skabe flere arbejdspladser og samtidig sikre en tryghed for borgerne, så de ved, at de bor det sted, hvor behandlingen er bedst.

Skal det ske, kræver det imidlertid en bevidst politisk prioritering. Svendborgs politikere er derfor nødt til at sætte endnu mere fokus på demensområdet. Til gengæld kan man nå meget: Svendborgs demente kan få en service, der er landets bedste. Svendborg kan blive Danmarks bedste inden for demensområdet. Det er bestemt værd at arbejde på.