Fyns Amts Avis mener: Stop den politiske sagsbehandling
Af: Redaktionschef David Bernicken

Selvfølgelig skal vi undgå, at fisk i Gudme Sø driver ind til breden med bugen i vejret. Det er ærgerligt og trist, når det sker. Det skete senest for syv år siden, og syv år før det, var den ligeledes helt gal.

Der er ikke fundet et eksakt svar på, hvorfor det skete, men det kan være være fordi den såkaldte belufter ikke virkede. Nu er den taget helt fra, og det er helt naturligt, at der derfor opstår en bekymring for, at fiskedøden kan gentage sig, og derfor er det også fornuftigt, at Gudme Sølaug har taget sagen op, og ligefrem spurgt kommunen, om den vil komme en mundtlig aftale i hu.

Skal politikerne i Svendborg Byråd skal bruge tid på den slags økonomiske småting.

Der er nemlig indgået en mundtlig aftale mellem den tidligere Gudme Kommune og sølavet, som indebærer, at kommunen skal betale for strømmen til belufteren, og det gør sagen en smule kringlet. Aftalen foreligger ikke på skrift, men den er indgået. Alligevel kan man med rette spørge: Skal politikerne i Svendborg Byråd bruge tid på den slags økonomiske småting. Flere politikere fra samme byråd har på skift netop peget på, at for mange sager sagsbehandles på det politiske niveau i stedet for at blive afgjort og afsluttet i administrationen.

Der er tale om en sag med væsentlig betydning for naturen og lokalområdet, men det er også en sag uden større økonomisk indflydelse på det kommunale budget, hvis der på et eller andet tidspunkt træffes beslutning om, at kommunen skal betale for strømmen til belufteren. Prisen anslås til at være 5-10.000 kroner årligt.

Man kan derfor med rette spørge: Hvorfor skal politikerne bruge tid på den slags? Det er småbeløb, der er tale om - i Lars Løkkes verden vil der højst være tale om fem par sko. Hvorfor skal den sag lande i et fagudvalg, der så i øvrigt ikke lykkes med at træffe en beslutning, og i stedet ender sagen formentlig i byrådssalen? Det er noget, en forvaltning burde kunne håndtere, uden at politikerne skal inddrages. Gamle aftaler kan trækkes frem og gennemgåes - også de mundtlige - og så kan der på et fagligt grundlag træffes en administrativ beslutning. Det kan gøres nogenlunde hurtigt og effektivt.

Så kan man naturligvis sige, at de penge bare skal findes, og mon dog ikke, det også skulle være muligt. Det er trods alt i kommunal sammenhæng ikke mange basseører, der er tale om.

I Svendborg Kommunes forvaltning sidder der helt sikkert embedsfolk, der bør kunne vurdere sagen og træffe en beslutning. Og skulle der mangle faglig viden om sagen, kan den jo hentes ind udefra, hvilket der også er gjort i den aktuelle sag om fiskene. Vi kan i hvert fald være nogenlunde sikre på, at politikernes faglige indsigt i den aktuelle sag næppe er meget større end embedsmændenes og fagfolkenes. Derfor skulle det også være muligt at lukke den slags sager uden hjælp fra det politiske niveau. Der er helt sikkert andre vigtige sager i hele kommunen, politikerne også kunne bruge deres tid på.