Fyns Amts Avis mener: Solid økonomistyring i et valgår
Af: Redaktionschef David Bernicken

Det ligner en stærk og stringent orkestrering af forholdet mellem udgifter og indtægter på såvel Ærø som på Langeland. På begge øer er regnskaberne for den kommunale økonomi for det seneste kalenderår gjort op, og der er sorte tal at finde på begge bundlinjer. Og de er ikke bare sorte. De er kulsorte.

På Langeland endte det med et overskud i underkanten af 50 millioner kroner - altså 12 gange bedre end budgetteret - og på Ærø ligger der knap 44 millioner kroner tilbage i kisten, hvilket er mere end dobbelt så mange som ventet.

For at bevare en stabil økonomi er det nok bedst, at brødene ikke slås så stort op

Man kan anføre, at det er ret massive afvigelser - heldigvis til den gode side - og tager man de kritiske briller på, så kunne man også løfte pegefingeren og påpege, at med den slags overskud ville det ikke være nødvendigt at gå med så stramt spændt livrem i fjor.

Det er dog næppe en tilfældighed, at budgetterne for 2016 blev skruet så konservativt sammen. Regnskaberne for det forgangne år er nemlig et ikke uvæsentligt værktøj og en rettesnor, når der til efteråret skal lægges budget for 2018, og det budget skal godkendes lige op ad den kommunale valgkamp. Og hvilken politiker har mon lyst til at gå ind i en valgkamp lige efter at have svunget sparekniven. Ingen.

Derfor kan det stramt tilrettelagte budget give den ekstra bonus, at kommunalbestyrelserne til efteråret kan undgå de værste sparetiltag, og måske kan situationen vise sig at være så gunstig, at der bliver plads til udvidelser af budgetterne.

Regnskabet på Langeland er præget af omfattende overførsler - det vil sige, at penge står og hygger sig på for eksempel daginstitutioners opsparinger - og det betyder, at en stor del af pengene er låst til givne udgifter. Det betyder, at politikerne ikke bare kan iføre sig spenderbukserne. Men selv uden overførslerne er der flere penge i kassen end ventet, og det må udløse en forventning om, at der kan vedtages et budget uden stramninger.

På Ærø overføres der også penge, men fra politisk side og fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Nikolaj Bukh lyder der en klar melding om, at i hvert fald nogle af de ekstra penge skal ud at arbejde. Det kan skabe et håb om, at budgettet for 2018 kan ende med at indeholde små "gaver" på udvalgte områder, men man skal nok også regne med, at de bliver små. For at bevare en stabil økonomi er det nok bedst, at brødene ikke slås så stort op, at de falder sammen senere.

At der på Ærø og Langeland muligvis er blevet tænkt en smule strategisk i budgetlægningen kan klandres, når det nu har været muligt at undgå denne og hin besparelse, men sådan fungerer politik, og lad os så bare være tilfredse med, at de to kommunalbestyrelser, der ofte har kæmpet med at få de økonomiske ender til at mødes, er lykkedes med at få pengene til at passe. Det er i hvert fald en ansvarlig tilgang til opgaven.