Fyns Amts Avis mener: Motionister og cykelryttere er velkomne
Af: Chefredaktør Carsten Olsen

Meget kan man sige om transportminister Ole Birk Olesen (LA). Men han har en særlig evne til at påkalde sig opmærksomhed.

Som det skete forleden, da den ferierende minister benyttede Facebook til at bekendtgøre en beslutning med vidtrækkende konsekvenser: Et forbud mod at arrangere motionsløb på broerne mellem landsdelene.

En beslutning, transportministeren forklarer som et udslag "af en særlig pligt til at tænke på hele landets bedste". Og med et ønske om ikke at udsætte trafikanterne for "ulykker og timelange forsinkelser på centrale og fuldstændig uundværlige transportårer i det danske samfund".

De trafikale problemer, ministeren henviser til, opstår kun nogle få timer én gang om året.

Men også en beslutning, som flere løbsarrangører, borgmestre, folketingsmedlemmer og mange helt almindelige danskere nu forlanger gjort om.

 

Der er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, at motionsarrangementer lammer trafikken på helt centrale hovedfærdselsårer, hvor bilisterne reelt ikke har mulighed for at finde alternative ruter.

Men det går heller ikke at lukke broerne mellem landsdelene for motionsløb, der glæder titusinder af mennesker og de lokale foreninger, der med en hær af frivillige i ryggen tjener penge til klubkassen på at arrangere dem.

De trafikale problemer, ministeren henviser til, opstår kun nogle få timer én gang om året - eller i Storebæltsbroens tilfælde endda kun hvert tredje år. Og når meget samtidig tyder på, at de trafikale problemer ofte skyldes mange bilisters uhensigtsmæssige adfærd, er et forbud en overreaktion.

 

Og nogen mening giver det ikke, når den regering, transportministeren repræsenterer, samtidig er klar med dispensationer til internationale sportsbegivenheder - når blot de giver et tilstrækkeligt højt udbytte i form af penge og prestige.

Statsministeren arbejder således aktivt på at få tre Tour de France-etaper til Danmark, hvoraf den ene skal gå over Storebæltsbroen. Og der foreligger indtil videre ingen forklaring på forskellen mellem 20.000 motionisters og Tour de France-feltets forstyrrelse af den trafikale orden.

Med mindre, naturligvis, man godtager transportministerens forklaring om, at "den positive opmærksomhed for Danmark vejer tungere end de negative effekter af den kortvarige indskrænkning af trafikken på Storebælt."

 

Og det skal man ikke.

Opmærkomheden vil ganske vist være stor. Men indskrænkningen af biltrafikken på Storebælt vil ikke blive kortvarig, eftersom Tour de France-feltet bliver fulgt af reklame- og servicekaravaner, der vil være nogenlunde lige så længe om at passere broen, som de mange motionister, der engang hvert tredje år benytter den, er det.

I begge tilfælde er der imidlertid tale om trafikale problemer, der kan løses med andet et forbud. Og derfor bør motionisterne fortsat være lige så velkomne på broerne mellem landsdelene, som store, internationale sportsbegivenheder skal være det.

Mere om emnet

Se alle
7
Broløbsmodstander: DF'er bliver hjemme

Broløbsmodstander: DF'er bliver hjemme

Broløbet skal slutte med manér

Broløbet skal slutte med manér

6
Trods nej til broløb: Nyborg-borgmester vil have krogen i ministeren

Trods nej til broløb: Nyborg-borgmester vil have krogen i ministeren