Universitetsansættelse


Universitetsansættelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Professorer

Danmarks Forskningsråd er den øverste rådgiver for regering og Folketing i forskningsspørgsmål. For et par uger siden udgav dette råd sin årsrapport for 2000.I stedet for den sædvanlige årsrapport, som gør status over årets arbejde, benytter dette rådgivende organ sin årsrapport til at sætte fokus på et område, som de anser for vigtigt for dansk forskning.I årsrapporten for 1998 anbefalede man, at de sektorforskningsinstitutioner, som ikke havde en særlig opgave i forhold til deres ressortministerier, blev nedlagt eller sammenlagt med et relevant universitet.Årsrapporten for 1999 satte fokus på den manglende forskningsfinansiering af specielt de danske universiteter, og banede vejen for årets brede forskningsforlig mellem alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, samt for den forøgelse af forskningsbevillingen, som var en del af finanslovsforliget for 2001.Danmarks Forskningsråds årsrapport er således noget man lægger mærke til i forskerkredse og efterhånden også i resten af samfundet.Rapporten for 2000 er ingen undtagelse fra denne regel, og igen har rådet taget et kontroversielt emne op.Denne gang handler det om rekrutteringen af forskere til videnskabelige stillinger ved universiteterne. Man viser, at der ikke er særlig stor konkurrence om ansættelse som professor, lektor eller adjunkt ved de danske universiteter, og man spørger, hvorfor dette er tilfældet.Ved 46 procent af alle ansættelser i faste videnskabelige stillinger var der i årene 1998 og 1999 kun én kvalificeret ansøger, så konkurrencen må siges at være yderst beskeden. Man kan så spørge sig selv, om disse tal afspejler, at det ikke længere er attraktivt at være lærer ved de danske universiteter. Er arbejdsvilkårene og aflønningen blevet så uattraktive, at det er vanskeligt at få besat de professor- og lektorstillinger, som man vel i samfundet stadig betragter som noget særligt?Eller er forklaringen måske snarere den, at universitetsverdenen er en lidt lukket verden, hvor stillinger opslås med en så snæver fagbeskrivelse, at kun den på forhånd udvalgte kandidat kan kvalificere sig til stillingen?Som så ofte før, er det nok ikke et enten eller. Rapporten lægger da også op til at gøre specielt professoraterne mere attraktive ved at give dem bedre arbejdsvilkår og løn. Til gengæld foreslås, at professorerne skal åremålsansættes. Begge forslag er i god overensstemmelse med den udvikling, man ser andre steder i samfundet: Gode ansættelsesvilkår for de bedste, men ingen garanti for livstidsansættelse.At der også er noget om snakken om det lukkede universitet, ser man af det faktum, at i den ovennævnte periode var der kun én kvalificeret ansøger til alle ansættelser ved Danmarks Farmaceutiske Universitet, mens det kun var tilfældet i knap 30 procent af tilfældene ved Syddansk Universitet. Der er ikke kun en stor forskel fra universitet til universitet, men også fra fagområde til fagområde med naturvidenskab, som det fagområde med flest kvalificerede ansøgere. Der er således god grund til at tro, at søgningen til stillingerne kunne øges, hvis ledelsen af et universitet eller fakultet gjorde en større indsats derfor.

Universitetsansættelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce