Respekt for borgere og lokalsamfund
Af: Per Storm Madsen, psm@fyens.dk

Det er en naturlov, at store offentlige anlægsarbejder især i planlægningsfasen giver ballade i form af indsigelser og protester. Det er næsten umuligt for staten at bygge nyt uden at genere få eller mange borgere, typisk grundejere.

De arealer, som den offentlige myndighed skal bruge i almenvellets tjeneste, er næsten altid ejet af private, og hvor stor sympati man end kan have for den enkelte grundejer, som må afstå et elsket stykke jord eller en ditto ejendom, må man anerkende, at offentligheden behøver denne ret til ekspropriation. Ellers ville samfundet gå i stå.

De nye skinner bør lægges nord for motorvejen. Vestfynske interesser må veje tungere, end en beskeden prisforskel.

Til gengæld må man forlange, at staten udviser ordentlighed og tager mest mulig hensyn til de mennesker, som bliver berørt af offentlige projekter, hvad enten det drejer sig om perioder med usikkerhed, dalende ejendomsværdi eller tvungen fraflytning.

Her kan man glædeligvis notere, at Vejdirektoratet som statens repræsentant udviser hensynsfuldhed over for grundejere, der kan blive berørt af den kommende vestfynske jernbanestrækning for højhastighedstog. Hvis personlige forhold taler for det, vil staten købe ejendomme langs de linjeføringer, der er i spil. Foreløbig har staten overtaget 37 ejendomme.

Det betyder desværre ikke, som avisens serie "Skæbner langs banen" i dag kan berette, at alle husejere er ude af klemmen. Men her taler vi om uheldig beliggenhed, ikke om statslig fejljudgement.

Samme respekt for de berørte lokalsamfund bør Vejdirektoratet og Folketinget udvise, når det drejer sig om valget af linjeføring. Men her støder parterne indtil videre sammen. Vejdirektoratet anbefaler, at de nye tog passerer Vestfyn syd for motorvejen, mens både Assens og Middelfart Byråd ønsker en linjeføring nord for motorvejen.

Vejdirektoratet har et vægtigt argument, nemlig at sydløsningen er den billigste. Den vil koste 4,1 milliarder kroner, mens nye skinner på nordsiden koster 4,5 milliarder.

Statens penge skal man være påpasselig med, men alligevel: I denne sammenhæng er differencen på 400 millioner kroner ikke en afgørende sum. Især ikke i betragtning af, at en sydlig linjeføring vil genere større erhvervsvirksomheder langs strækningen. Plus, ikke at forglemme, ramme flere borgere end skinner nord for motorvejen.

Man kan diskutere det smarte i, at Assens' borgmester Søren Steen Andersen (V) nærmest truer med at obstruere processen, hvis Folketinget vælger sydløsningen. Men på Christiansborg bør man tage ad notam, at der er fynsk fodslag om den nordlige linjeføring. Der er ingen slinger i halsen hos de politikere, der må formodes at vide, hvad der er bedst for lokalområdet, og de vestfynske interesser må veje tungere end en beskeden prisforskel.

Ved at opkøbe ejendomme i risikozonen har Vejdirektoratet lagt en god, borgervenlig stil. Den bør føres videre, når Folketinget trækker linjen.

 

Mere om emnet

Se alle
3
Ny vestfynsk jernbane: - Ked af det hvis transportminister har kommet det i syltekrukken

Ny vestfynsk jernbane: - Ked af det hvis transportminister har kommet det i syltekrukken

Togfonden: Lange udsigter til vestfynsk jernbane-afklaring

Togfonden: Lange udsigter til vestfynsk jernbane-afklaring

Dybt provokerende: Beboere kritiserer lokaludvalg i jernbanesag

Dybt provokerende: Beboere kritiserer lokaludvalg i jernbanesag