Økonomisk stavnsbånd


Økonomisk stavnsbånd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

FLYTNINGER

I 1788 blev Stavnsbåndet ophævet. Det blev indført i 1733 af Christian den VI, som mente, at det var synd for godsejeren, at karlene ville flytte, når der samtidig var krise i landbruget. Nu, et par hundrede år senere, har vi langsomt, men sikkert, fået et økonomisk stavnsbånd, som er opstået som en konsekvens af, at flytninger er blevet så kostbare. Samlevere og børns problemer med at få et tilsvarende job henholdsvis plads i en daginstitution i den nye by er velkendte, og kun i progressive nordjyske områder har man lavet en egentlig ”samlever-børs”, hvor man effektivt sætter ind på at skaffe samlevere et job i området. Men der er fortsat ingen regler om, at børn i forbindelse med en flytning får samme ”placering” i daginstitutionskøen, som de har i den gamle kommune, så familier kan risikere at skulle starte forfra igen.Det er afgørende for at mennesker har tid til at deltage i arbejds- og kulturlivet i de lokale samfund, at de enkelte familiemedlemmer ikke arbejder langt fra hjemmet. Er mobilitetsmuligheden ikke til stede, vil vore store byer blive større, og de gamle kystbyer vil stadig kæmpe for blot at opretholde befolkningsantallet. Ejere af lejligheder og parcelhuse har også et stavnsbånd. Udgifter til mægler, advokat, stempel til det offentlige, gebyrer til bank, teknisk gennemgang af huset og måske tvungen forsikring betyder samlet en udgift, der sjældent er under 5-10 pct. af husets værdi. Forsøg på at gøre det hele mere enkelt har til dato blot resulteret i, at en slutseddel nu fylder næsten 20 sider, hvoraf mange er skrevet med småt. Måske opstår den værste mobilitetsfælde, når en privilegeret status forsvinder som en konsekvens af en flytning. Et sådant privilegium kan være en, som følge af lejelovens regler, alt for billig lejebolig, at salg af parcelhuset vil udløse skat, f.eks. fordi grunden overstiger 1400 kvm, eller at lejeværdien af egen bolig er særlig lav, fordi man nåede at købe inden vedtagelsen af den seneste skattereform. Flytning vil her betyde, at den privilegerede status forsvinder, og at man stavnsbindes til den gamle bolig.Også for andelsboliger er der ofte et stavnsbånd. Det er de heldige, dygtige eller de, som kender nogen, som i dag har en billig andelsbolig. En bolig, hvor den reelle markedsværdi langt overstiger den værdi, man officielt må kræve ved et salg. Et sådant system giver enten forbudte penge under bordet, eller lange køer af ventende personer, der vil skrives op. Samme system gælder for de ældre sociale boliger, om end man her ikke kan betale under bordet. Samlet betyder det en stavnsbinding til en ofte for stor og gammel bolig.Stavnsbåndet gælder ikke over for vore naboer. Via motorveje kan vi hurtigt smutte til Sverige, hvor ak-tieselskabsskatten er meget lavere end her og til Tyskland, som nu får en skattereform, som vil give en skattelettelse på 10-20 pct. Det er nødvendigt at få fjernet de mange økonomiske stavnsbånd inden for kongeriget, så vi kan få en øget vækst og bedre statsfinanser i takt med, at de tilfældige privilegier systematisk afløses af en åben økonomi, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen.

Økonomisk stavnsbånd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce