Lys på skolereklamerne


Lys på skolereklamerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Indsigt

Erhvervsfolk, der driver deres virksomhed med succes, har tænkt sig om. Der er en grund til, at de agerer som de gør, ikke mindst når det koster, og naturligvis er der gode grunde til, at medicinalvirksomheder giver middage og kurser til læger, ligesom der er gode grunde til, at de sponsorerer undervisningsmateriale til børn i danske skoler.Hvad angår lægerne, synes de at være sindede at prøve at rydde op i egne rækker, mens det for børnenes vedkommende virker fornuftigt, at Forbrugerombudsmanden retter søgelyset mod brugen af varemærker i undervisningsmaterialet for også her at få skolerne til selv at stille kritisk ind på den skjulte eller åbenlyse reklame. Det forekommer som en lille ting, men det kan være vigtigt, at man i tide får lært eleverne at være på vagt overfor reklamens magt. På Danmarks Pædagogiske Universitet følger man da også udviklingen på området med den pragmatiske holdning, at det er umuligt at holde skolerne klinisk fri for reklamer. Derfor gælder det om fra starten at lære børnene at leve i en verden, hvor de bliver bombarderet med reklamer på alle felter.I USA er omfanget af sponsoreret undervisningsmateriale meget stort, og der er ingen grund til at tro, danske elever kan holdes afskærmet fra påvirkning fra erhvervslivet. De får den ikke alene i skolerne, men også igennem det internet og igennem de spil, som for amerikanske børn og efterhånden også for danske er en naturlig del af hverdagen.I læseplanerne er det for en række fags vedkommende nævnt, at børnene allerede tidligt bør undervises i medier. Allerede tidligt forstår børnene nemlig udmærket hensigten med de reklamer, de udsættes for, men de er måske ikke så vel ru-stede til at analysere, hvad der er skidt, og hvad der er kanel. Med den glimrende tradition, der er for til i faget dansk at lave kritiske analyser af alle de påvirkninger, børnene udsættes for, må det være oplagt at hjælpe eleverne til at gennemskue, hvorledes de søges påvirket og helt konkret til hvad.Det er for optimistisk at tro, man bare kan sætte nogle flere fag på skemaet - i dette tilfælde reklamer og medier som selvstændige fag, idet der er trængsel nok på skemaerne i forvejen.Der er ingen statslig kontrol med undervisningsmaterialet på de forskellige skoler, og det skal der heller ikke være.Der skal være plads til at skolerne selv kan bestemme, men når det er vigtigt at få kastet lys over mængden af reklamestof, der har sneget sig ind på undervisningsstederne, er det, fordi tidligere generationer, også tidligere generationer af lærere, har ringe erfaring på disse områder.Der er ingen grund til at slå syv kors for sig og protestere hver gang man ser en gajol eller en cornflake i en undervisningsbog, men der er meget perspektiv i at gøre børnene mere bevidste om, hvorledes reklamerne påvirker deres hverdag, og hvorledes de kan bevare deres sunde dømmekraft til trods for den la-vine af reklamepåvirkninger, de dagligt oversvømmes af. Den kommer i hvert fald ikke til at tage af.

Lys på skolereklamerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce