Kurser for arbejdsledige


Kurser for arbejdsledige

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

ARBEJDE

En stadig større del af befolkningen er i arbejde. Det er en glædelig udvikling, som man kun kan sige positive ting om - medmindre man måske lige tilhører den del af samfundet, som har sit udkomme fra at aktivere de ledige.Visse dele af uddannelsessektoren har været travlt beskæftiget med at efteruddanne, omskole og opkvalificere personer uden beskæftigelse, og for udenforstående har det af og til kunnet se ud som om, det var et system uden den helt store nytte for samfundet i almindelighed. Kravet om, at arbejdsledige skulle deltage i kurser havde sin egen logik, som ikke altid syntes sammenkoblet med en egentlig nytte for samfundet. Hvis man ikke kunne få et arbejde, så skulle man i hvert fald deltage i et kursus. Der er utallige beretninger om ledige, der følte sig tvunget til at tage kurser af ret tvivlsom værdi, og som følte sig lettere til grin.Heldigvis ser det ud til, at lidt af denne kursusgymnastik er på retur. Man kan læse i avisen, at Arbejdsformidlingen i stedet for de ca. 11.000 til 12.000 kursusuger, de plejer at købe hos AMU-Fyn, i år kun vil aftage ca. 7.000 kursusuger hos den samme udbyder. Denne udvikling har desværre givet AMU-Fyn lidt ondt i økonomien, idet prisen på en kursusuge er ca. 3.000 kroner. Nedgangen i aktiveringskursusaktiviteten giver derfor et indtægtstab for denne skole af størrelsesordenen 13 millioner kroner, hvilket ifølge skolens leder, Morten Weiss-Pedersen, svarer ca. til skolens opsparing. Der er således tale om betydeligt indtægtstab, som ikke kan undgå at betyde, at der må ske indskrænkninger i skolens personale, som også annonceret af Morten Weiss-Pedersen. Den enes brød er således den andens død.Lidt af den samme situation befandt flere af landets handelsskoler sig i, da statskassen i slutningen af 1999 smækkede kassen i for de økonomisk ret så lukrative korte edb-kurser, typisk i form af de kurser, som gav adgang til det såkaldte PC-kørekort.Disse kurser blev i udstrakt grad brugt i aktiveringssammenhæng, og den ændring i afregningsbeløbet, som gennemførtes sidste år, var en af årsagerne til, at handelsskolerne i 1999 havde et underskud på 128 millioner kroner.Nedgangen i ledigheden har også haft økonomiske konsekvenser for blandt andet Odense Daghøjskole.Folkehøjskolerne gør ligeledes opmærksom på, at en af årsagerne til deres økonomiske trængsler er, at tilskuddet til arbejdslediges højskoleophold er ændret.Vi har igennem mange år opbygget et uddannelsessystem, som kunne opfattes som et tilbud til dem, der ventede på at få arbejde. Lidt efter temperament kunne man så hævde, at det kun var et opbevaringssystem, eller at det var et system, som kvalificerede de ledige til at få et arbejde, når tiderne blev bedre.Det var nok lidt af begge dele, og det er klart sundhedstegn for vort samfund, at denne form for kursusaktivitet er i tilbagegang, også selv om det giver nogle økonomiske problemer i visse dele af uddannelsessystemet.At der er et stykke vej til målet endnu, kan man bl.a. udlede af den information, at ca. 40 procent af AMU-Fyns elever er uden beskæftigelse.

Kurser for arbejdsledige

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce