Kommune-komsammen


Kommune-komsammen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ø-TANKER

Der sker spændende ting på Bornholm. En folkeafstemning i juni skal afgøre, om øens fem kommuner og Bornholms Amt skal smelte sammen til èn administrativ enhed.

Det er meningen, at de største administrative opgaver skal løses fra Rønne, men ellers er det ikke intentionen, at det hele skal centraliseres, så det skal foregå et sted fra.

Tværtimod bliver de mindre kommuners rådhuse ved med at skulle fungere som centre for de forskellige forvaltninger.

Oplægget til forslaget er lavet af Kommunernes Landsforening. Oprindeligt var der tre forslag, men det er altså den mest radikale løsning, der nu sendes til afstemning blandt øens borgere.Der regnes ikke med egentlige besparelser. Den gevinst, man fra tilhængernes side regner med at få ud af det, drejer sig i højere grad om at gøre den politiske debat og den politiske beslutningskraft stærkere. Men det drejer sig også om at kunne tiltrække mere kvalificerede embedsmænd, som måske ellers ville afstå fra at søge til Bornholm, eller blive der.

Hele øvelsen skal efter tilhængernes mening sikre, at de beslutninger, der træffes på Bornholm, træffes for helheden, og sådan at det er lettere at ”markedsføre ” øen også til omverdenen.

Selv om der er tale om en voldsom beskæring af de folkevalgtes antal med ca. en fjerdel - måske behøver der kun 25 folkevalgte til at styre hele øen,-står en række af øens politikere bag udspillet.

Ordningen skal i givet fald træde i kraft 1. jan 2003.

På Bornholm har man også drøftet tættere samarbejde mellem kommunerne i stedet for en egentlig sammenlægning. Men man har altså besluttet sig til at gå radikalt til værks og sætte en reel sammenlægning til afstemning. Ikke alene af kommuner, men også af amt og kommuner.

Der er ingen tvivl om, at der i det øvrige land vil blive interesse om afstemningen, således, som der var, da Langelands tre kommuner stemte. Her blev svaret nej, fordi Syd-Langeland stemte nej.

Afstemningen på Bornholm går efter samme system: siger en kommune nej, bliver sammenlægningen ikke til noget.

Men også fra Fyn vil der nok blive holdt øje med afstemningen på solskinsøen. For nogle år siden udgav DA og LO på Fyn et debatoplæg, hvor man slog til lyd for færre kommuner på Fyn.Tanken har parterne genoplivet for nylig. Men de fleste steder er den nu mest blevet til et tættere samarbejde på forskellige udvalgte administrative områder.

Men på Ærø har man gjort sig mere vidtgående overvejelser. På øen, hvor Marstal og Ærøskøbing i en lang årrække ikke nærmest var perlevenner, så tværtimod, taler man nu også sammenlægning og afstemning.

Det er åbenbart på øerne, man mest klart føler et behov for at lægge kræfterne sammen for at kunne være så slagkraftige som muligt, også i situationer, eller måske navnlig i situationer, hvor udviklingen ikke lige er optimal og hvor befolkningstallet er stagnerende.

Kommune-komsammen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce