Når alt går galt er der grund til selvransagelse. I fynbus gælder det både den daglige ledelse og bestyrelsen.