Frit valg på hylderne


Frit valg på hylderne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

HVIS IKKE formandskabet i EU havde lagt beslag på al opmærksomhed, ville regeringen formentlig have valgt at slå på tromme for den større frihed, der nu er blevet hver enkelt borger til del.

I går trådte en hel stribe af love i kraf med det til fælles, at de giver valgfrihed på en lang række serviceområder, hvor der hidtil ikke har været alternativer til det offentliges tilbud. I hvert fald kun, hvis man selv ville dække alle udgifter. Nu er der kontant præmie hver måned til familier, der selv vil passe deres små børn, og de ældre kan selv vælge, om hjemmehjælpen skal være fra kommunen eller et privat firma. Der er skabt ligestilling mellem "gør-det-selv" og offentlig eller privat service.MEST opmærksomhed er der om det frie sygehusvalg. Patienter på venteliste har ret til at vælge blandt alle landets sygehuse eller tage til udlandet, hvis ikke de offentlige sygehuse kan tilbyde behandling inden for to måneder. Dette tilbud kan regeringen således betale sig fra, uanset hvordan kapaciteten udvikler sig på på de amtslige sygehuse.

Men regeringens "frihedspakke" giver også ældre ret til at vælge plejehjem, plejebolig og ældrebolig på tværs af kommunegrænser - og mulighed for at lade ægtefællen flytte med, selv om denne ikke er plejekrævende. Uanset de gode hensigter og behovet for at give de ældre denne mulighed, så melder spørgsmålet sig uvilkårligt, hvordan kommunerne kan styre det frie valg. Undersøgelser viser, at de ældre gerne vil bo tæt på deres børn - og dermed håbe på hyppigere besøg. Det vil øge presset på ældreboliger og plejehjemspladser voldsomt i nogle kommuner, mens andre måske vil stå med en ikke udnyttet kapacitet. Og dermed vil der fortsat kunne skrives om tragiske tilfælde, hvor ægtefæller må leve adskilt i deres sidste år, fordi kapacitet og behov sjældent følges ad i den kommunale ældrepleje.

Grundlæggende er det et spørgsmål om styring, men hvordan skal det praktiseres på tværs af 275 kommunegrænser, når det gælder planlægning af ældreboliger og plejehjemspladser med frit valg over hele landet? Det er svært nok inden for den enkelte kommunegrænse.

Med et sundhedsvæsen splittet op på 13 amter, vil et frit sygehusvalg også løbe ind i styringsproblemer, fordi amterne har prioriteret forskelligt. Det tog man konsekvensen af i Norge for et par år siden, hvor amterne blev nedlagt og sygehusvæsenet overtaget af staten - med større effektivitet som resultat. Og endnu vigtigere - bedre behandlingstilbud generelt til alle patienterne uanset bosted.MED FRIHED til at vælge på sundheds- og plejeområdet opfylder regeringen et udbredt ønske i store dele af befolkningen.Vel at mærke, hvis valgfriheden er reel og ikke drukner i kapacitetsproblemer og manglende styring.

Det er den store udfordring, for der er ingen vej tilbage.

Frit valg på hylderne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce