En tredobbelt Godtfred Lund
Af: Per Storm Madsen psm@fyens.dk

Nogle gange overgår virkeligheden fiktionen. Minsandten om ikke den anløbne kommunale embedsmand i "Matador", byrådssekretær Godtfred Lund, har hele tre kopier i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Kopier i den forstand, at der er fusket med sagsbehandlingen for egen vindings skyld, om end det stadig er uklart, hvad to af de pågældende medarbejdere har fået ud af deres embedsmisbrug.

Det mest bekymrende er, at embedsmisbruget kan foregå i fem år, inden det bliver opdaget.

Der er brodne kar alle vegne, også i et af verdens mindst korrupte lande, som Danmark heldigvis er. Derfor skal forvaltningens administrative ledelse ikke så meget bebrejdes fuskeriets opståen. Langt mere bekymrende er det, at embedsmisbruget har fundet sted i hele fem år, indtil et tip for tre måneder siden satte ledelsen på sporet af den medarbejder, der må anses for sagens hovedperson. Dette lange tidsrum mere end antyder fatal mangel på kontrol.

Misbruget består i, at en medarbejder har sammenblandet sin private gesjæft som byggesagsrådgiver med sit job på byggesagskontoret. Han har behandlet byggesager, han havde fingre i som privat rådgiver, og til arbejdet fik han assistance af to kolleger. Om der "bare" er tale om, at de private kunder blev favoriseret med hurtigere sagsbehandling og dermed fik positiv særbehandling, eller om der også er givet byggetilladelser i strid med loven, har man endnu ikke overblik over. Hovedmanden blev bortvist og meldt til politiet, hans to hjælpsomme kolleger blev fyret, og et advokatfirma undersøger i alt 85 sager, der rækker 10 år tilbage.

Lægger man den aktuelle skandale oven på andre prekære sager i By- og Kulturforvaltningen - fravær af lovpligtige lokalplaner og fjernelse af ubekvem information i sagen om lysreklamen på Fisketorvet - må man sige, at der forude venter ledelsen et stort oprydningsarbejde. Også den politiske ledelse. Der er naturligvis en grænse for, hvor meget politikerne til daglig kan og skal kigge deres administration over skulderen, men det er borgernes berettigede forventning, at de politikere, de har valgt, kan sikre en kommunal drift, der er til at stole på.

Derfor vil aben i dårlige sager altid havne hos den politiske chef, og derfor er dette embedsmisbrug, afsløret få måneder før valget, naturligvis ubelejligt for rådmand Jane Jegind (V). Også selv om direktør i By- og Kulturforvaltningen, Anne Velling, med prisværdig åbenhed tager skraldet og står på mål for den lidet pyntelige sag.

I dag ved ingen, om Jane Jegind sidder på samme taburet efter nytår. Men uanset hvilken politiker, der sidder på posten efter kommunalvalget, har odenseanerne krav på, at der bliver ryddet effektivt op, og at sagsbehandlingen i By- og Kulturforvaltningen får en kvalitet, der er en storby værdig.

Ikke et dårligt ord om"Matador". Men der skal være forskel på Korsbæk og Odense.