Begrænset dansk sejr


Begrænset dansk sejr

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

KOGALSKAB

I konkurrencesituationer er det afgørende vigtigt for en fair handelssituation, at de konkurrerende har samme produktionsvilkår, så det er med god grund, vi på denne plads ofte slår til lyd for fælles EU-regler, særligt når det gælder landbrugets produktionsvilkår.

Ofte lyttes der til landbrugslandet Danmark, og det er der åbenbart også blevet ved landbrugsministrenes beslutning om at forbyde kød- og benmel til foder i et halvt år, men at undtage fiskemelet fra forbudet.

Det var også noget absurd, som fremført ikke bare fra dansk side, men også af Spanien, der er en stor fiskerination, hvis vi skulle have slugt et forbud mod fiskemel, der fortsat må benyttes til foderbrug, dog ikke til kvæg. Det absurde består ikke blot i at forbyde et produkt, som mange arbejdspladser er afhængige af. Det består også i, at et forbud mod fiskemel til drøvtyggere i bund og grund er naturstridigt, ligesom foder med kød og benmel til kvæg har været det.Vi vil fælles regler i EU, og så må vi også tage med, at der for kvægets vedkommende er kommet ganske skrappe regler. Der har været et voldsomt fald i salget af oksekød i Frankrig og Tyskland, hvor der har været tilfælde af den frygtede Kreutzfeldt-Jacobs sygdom, og danske kvægavlere har med rette frygtet, at der også her skulle komme en nedgang i salget med de økonomiske problemer, det giver for den enkelte producent.

Når landbrugsministrene har ønsket så skrappe regler for drøvtyggernes vedkommende, er det naturligvis for at berolige forbrugerne, så de fortsat roligt kan indkøbe kød fra kvæg.

For fiskeindustrien betød det en stor lettelse, at fiskemelet ikke også blev forbudt. For en by som Thyborøn ville et forbud have været en katastrofe, idet en stor del af byens borgere er ansat i fiskemelsindustrien der. Det oprindelige forslag, som især Frankrig har ivret for, gik på et totalt forbud mod alt fiske- og kødbenmel, ikke fordi der var på-stande om, at fiskemelet kunne medføre sygdom, men simpelthen fordi man frygtede, at kødbenmel ved svindel skulle blive tilsat fiskemelet, men det er rigtigt ikke at gå så drastisk til værks på en mistanke, der bør kunne tilbagevises ved bedre kontrol.

Fødevareminister Ritt Bjerregaard betegner resultatet som en dansk sejr, og det er det naturligvis også, hvis man går og glæder sig over, at truslen om langt skrappere regler er blevet afværget. Tilbage står dog, at det stadig er meget hårde forholdsregler, landbrugsministrene har vedtaget, særligt med kravet om, at alt kvæg over 30 måneder skal testes ved slagtning, og at det, der ikke bliver testet, skal destrueres. Det kan forekomme dybt urimeligt, at fagfolks, herunder dyrlægernes, synspunkter på den sag ikke har nydt fremme, men at det blev en ren politisk beslutning.Beslutningen betyder meget store udgifter, som medlemslandenes landbrug og EU-Kommission nu skal til at slås om fordelingen af.

EU må også indstille sig på at betale dyrt for bl.a. sojabønner, der skal importeres for at sikre protein nok i foderet, men korrekt er det da, at forbrugernes tryghed er altafgørende for handelen. Dansk sejr eller ej. En drastisk afgørelse er det.

Begrænset dansk sejr

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce