Avisen om drab: Det psykiatriske system har et ansvar
Af: Redaktionschef Peter Hagmund-Hansen

Det danske sundhedssystem, herunder det psykiatriske system, kan ikke sikre samtlige danskere mod at blive ramt af sygdom, ligesom politiet ikke kan sikre alle danskere mod at blive udsat for kriminalitet. I dette helt overordnede perspektiv har sundhedsminister Ellen Trane Nørby ret, når hun i dagens avis siger, at man ikke kan forebygge alt.

Imidlertid bør der ikke herske nogen som helst tvivl om, at det psykiatriske system har et ansvar for, at de psykiske patienter, man tager hånd om, bliver undersøgt på kvalificeret vis og derefter får en ordentlig medicinsk eller ikke-medicinsk behandling, enten som ambulant patient eller som indlagt på en afdeling. Og der bør heller ikke herske tvivl om, at patienterne forbliver i det psykiatriske system, indtil det er forsvarligt at udskrive dem.

Der skal langt bedre styr på sikkerheden i det psykiatriske system, end der er nu.

Alt dette kan være afgørende for, om det vil lykkes at minimere risikoen for, at psykisk syge patienter begår drab.

Som Stiftstidende har rullet op i de seneste uger, er der inden for de seneste seks år begået syv drab af patienter, der befandt sig i Region Syddanmarks psykiatriske system. Det er syv drab for mange, og derfor har sundhedsministeren og regionen et stort ansvar for at sikre, at screeningen og behandlingen af potentielt farlige patienter bliver mere grundig, så man i endnu højere grad end nu bliver i stand til at forhindre nye voldshandlinger.

Det er velkendt, at ministre og andre ansvarlige politikere, der stilles til regnskab for udviklingen på et bestemt område, henviser til nye initiativer, som allerede er taget, og som angiveligt vil løse det aktuelle problem. Derfor er det ikke overraskende, at Ellen Trane Nørby henviser til de 150 nye pladser på specialiserede bosteder, som regeringen og Folketinget afsatte penge til sidste år. Og forhåbentlig har hun og resten af folketingsflertallet bag bevillingen ret i, at denne indsats vil hjælpe i det mindste nogle af landets psykiatriske patienter.

Det er imidlertid stadig en central pointe, at der skal langt bedre styr på sikkerheden i det psykiatriske system, end der er nu. Alle, også den nuværende sundhedsminister og det nuværende regionsråd i Region Syddanmark, har en interesse i, at der skabes rammer, der kan sikre patienter, pårørende, ansatte og helt tilfældige borgere mod at blive udsat for voldelige overfald - eller endog drab - fra psykisk syge patienter. Det kan sagtens være, at disse rammer kræver endnu flere initiativer og endnu flere penge, end regeringen og Folketinget og regionen allerede har prioriteret til området. I så fald må det være sådan.

Man kan, som Ellen Trane Nørby siger, ikke forebygge alt. Alligevel bør det være muligt for det psykiatriske system at påtage sig et endnu større ansvar for, at vi ikke ser flere drab i de kommende år. Det er trods alt temmelig få af landets psykiatriske patienter, der udgør en fare.