Avisen mener: De ældre skal selv kunne bestemme
Af: Redaktionschef Peter Hagmund-Hansen

Gårsdagens avis rummede en dejlig og livsbekræftende historie om den 87-årige Anna Buse, der har valgt at bruge noget af den tid, hun har fået tilkendt hjemmehjælp, på gåture i den friske luft. En gang om ugen får Anna Buse derfor hjulpet frakken og de solide sko på, så hun sammen med hjemmehjælperen kan komme ud i det omskiftelige danske forårsvejr.

Det er glædeligt, at Anna Buse og andre med hende i stigende grad har fået lov til selv at prioritere, hvordan de vil anvende dele af deres hjemmehjælpertid. Sagen er jo, at man ikke holder op med at have personlige ønsker eller præferencer, blot fordi man er fyldt 80, 90 eller 100. Nogle ældre har brug for, at hjemmehjælperen støvsuger under skænken og sofaen. Andre vil hellere have hjælp til et ekstra bad. Atter andre vil allerhelst sidde i lænestolen, drikke te og få læst højt af avisen.

Det er både logisk og fornuftigt, at ansvarlige og voksne mennesker selv bestemmer over deres eget liv.

Uanset, hvilke ønsker den ældre har, bør det i sidste ende altid være den ældre selv, der beslutter, hvordan hele eller dele af hjemmehjælpen bliver anvendt. Og derfor bør de ældre inddrages allerede fra begyndelsen af den kommunale visitation, så de selv kan forklare, hvad de har behov for.

Der er over de seneste årtier skåret ned på hjemmehjælpen i de fleste af landets kommuner. Ganske vist har en række forskellige folketingsbeslutninger gennem årene tilført området flere ressourcer, men selv med disse ekstra penge er hjemmehjælpen ikke så udstrakt og så rigelig, som den var engang. Og eftersom danskerne - heldigvis - bliver ældre og ældre, vil der i de kommende årtier komme endnu flere gamle, som har brug for hjemmehjælp. Derfor må de ældre indstille sig på, at hjælpen i de kommende årtier bliver mindre - og så meget desto vigtigere er det, at hjælpen til den enkelte ældre er den rigtige.

Det vil også være fint, hvis de ældre ihukommer, at den kommunale hjemmehjælp ikke nødvendigvis er den bedste. Mange af de private hjemmehjælperfirmaer leverer service og omsorg, der er mindst lige så god som den kommunale - og ofte langt mere fleksibel. Også derfor giver det god mening, at landets ældre i de kommende år får endnu bedre muligheder for at vælge præcis den type af hjælp, de har allermest behov for.

Det betyder selvfølgelig ikke, at staten og skatteyderne i fremtiden skal betale for alt, hvad ældre mennesker ønsker sig. Sagen er, at mange ældre - og kommende generationer af ældre - skal vænne sig til, at de i højere grad selv skal betale for den pleje, hjælp og omsorg, de har brug for, for ellers hænger statens og kommunernes budgetter ganske enkelt ikke sammen.

Det ændrer imidlertid ikke på, at det er både logisk og fornuftigt, at ansvarlige og voksne mennesker selv bestemmer over deres eget liv. Det gælder studerende. Folk i den arbejdsduelige alder. Folkepensionister. Og det gælder naturligvis også for mennesker, der er blevet så gamle, at de er afhængige af andres hjælp. Ligesom Anna Buse.

Derfor bør hjemmeplejen sættes fri.