11 måneder med forringet beredskab
Af: Lederskribent Per Storm Madsen

Nu gik det godt. Lykkeligvis blev Fyn og Sydjylland ikke fra efteråret 2015 til sommeren 2016 ramt af store ulykker med skær af katastrofer - ulykker, som havde belastet ambulanceberedskabet til det yderste. For så var det formentlig for alvor gået galt.

Nu er det mere af historisk interesse, man kan konstatere, at der i det trekvarte år med hollandskejede Bios som ambulanceoperatør i Region Syddanmark blev spillet hasard med beredskabet. Som afdækket i avisen i går manglede der dagligt i gennemsnit fem ambulancer og akutbiler. Dette gennemsnit dækker over store forskelle. Nogle dage var næsten alle biler køreklare, andre dage var mere end fem ambulancer taget ud af drift.

 Heldigvis har det nu kun historisk interesse, at fynboer og sydjyder i 10 måneder levede med en forringet ambulance-service.

Den politisk hovedansvarlige, formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), afviser, at beredskabet på noget tidspunkt i Bios-perioden var uforsvarligt. Den vurdering bygger Thyge Nielsen på en permanent tæt dialog med vagtcentralen og den præhospitale leder.

Forsvarligt eller på nogle tidspunkter uforsvarligt? Det bliver i sagens natur aldrig afklaret, men køber man Thyge Nielsens forsikring, er næste spørgsmål, om regionen i så fald betalte for en overkapacitet? Den følgeslutning er tæt på, hvis beredskabet var i orden trods fravær af for eksempel otte ambulancer.

Nu hører det med i det samlede billede, at regionen og Bios til en vis grad kompenserede for den daglige ambulancemangel ved at få den anden operatør i regionen, Responce, til at dække de værste huller. Men det ændrer ikke ved, at regionspolitikerne i de 11 måneder med Bios som operatør accepterede en forringet service.

Det fik borgerne kun kendskab til, fordi syddanske medier, heriblandt Fyens Stiftstidende, beskrev Bios' amatøragtige start og vedholdende problemer med at skaffe reddere. Fra 1. september 2015, hvor Bios overtog kørslen, og langt op mod konkursen 27. juli 2016 blev selskabets problemet ganske vist erkendt af regionspolitikerne, men med regionsrådets meget kritiske venstrefløj som undtagelse blev vanskelighederne nedtonet. Borgerne fik ikke klar besked om, hvor ilde det stod til.

Nu har Region Syddanmark selv overtaget ambulanceberedskabet, og det kan ingen indvende noget imod. I den situation, regionen stod i, var beslutningen rigtig.

Til efteråret er der valg til regionerne, og det syddanske regionsråd kan se tilbage på en valgperiode, hvor den ene skandale har afløst den anden. Stor ballade på direktionsgangen, som eksterne konsulenter måtte dysse ned. Bijobberi med karakter af tagselvbord blandt overlæger. Dyre fratrædelser i utide. Samt altså, en ambulanceoperatør, der kollapsede.

Ikke de mest favorable sager at promovere i valgkampen for de politikere, der genopstiller. Men det hedder sig jo, at vælgernes hukommelse er kort. Håbet for kandidaterne må være, at det holder stik.