Næsby Kirke: Celia (f. Jørgensen) og Henrik Christiansen.