Så kom den første valgprognose – udarbejdet af lektor og institutleder på SDU Christian Elmelund Præstkær.

Han baserer sin prognose på det, man i fagsproget kalder valgvinde, som igen baserer sig på strømningerne i landspolitikken. "De landspolitiske målinger giver os en god pejling" siger han til Fyens Stiftstidende.

Han fortæller videre, at der er stor forskel på, hvor meget valgvindene slår igennem, blandt andet, fordi nogle partier har en længere historie og således har haft bedre tid til at komme ind under huden på folk.
Han siger videre, at valgvindene er gode, og det er derfor han tør sige noget, blandt andet, fordi de også bygger på data fra tidligere kommunalvalg. Så sker der ikke de helt vilde og uforudsete ting – STORE SKANDALER eller kendte, der bliver fløjet ind – så tror han på modellen!

Så er det jo, man må spørge sig selv, om han lever i en ”osteklokke” derude på SDU – har han da slet ikke fulgt med i pressen de sidste 4-5 år?

Der er siden før sidste kommunalvalg kommet en lind strøm af skandaler, der involverer hele byrådet, startende med Anker Boyes famøse telefonregning. Oplysningerne om den telefonregning blev holdt tilbage af både presse og embedsmænd, til valget var overstået. Var oplysningerne kommet frem inden valget, som de burde have været – ja, så havde valgresultatet måske set lidt anderledes ud, der i 2013.

Efterfølgende er der dukket den ene skandale efter den anden op – i et sådant tempo, at det har været svært at følge med.

Lad mig blot nævne et par af dem: Odense Sport & Event, Odense & Co, ulovlige vejlukninger, ulovlige nedlukninger af sager i Børn- og Ungeforvaltnignen og der vil op til valget i november nok dukke endnu flere sager op. Skandaler, det samlede byråd er fedtet ind i!

Så, hr. Christian Elmelund Præstkær og journalist Camilla Ahlmann Jensen – havde det ikke været på sin plads i forbindelse med prognosen at tage disse skandaler med i betragtning – blandt andet fordi, der på baggrund heraf alle disse er opstået en helt ny lokalliste, Lokallisten "Nyt Odense", som har taget disse emner op og ønsker at inddrage dem i den kommende valgkamp – jeg spørger bare?

Valgkampen er også skudt i gang med denne prognose – det kan klart ses, idet journalist Camilla Ahlmann-Jensen har valgt at stille spørgsmål til nogle af spidskandidaterne, som udtaler:

Jane Jegind, venstre:
"Jeg har en drøm om, at vi skal have Danmarks bedste Folkeskole, og der skal være værdig hjælp til de ældre med respekt for den enkelte".

Det lyder rigtig godt, Jane Jegind, det, der så undrer mig, er, at du har siddet i byrådet i snart 20 år – hvad er så grunden til, at du ikke har gjort noget ved det – du var rent faktisk ude at sige det samme for fire år siden!

Peter Rahbæk Juel, socialdemokratiet:
"Vi skal have skabt noget vækst og styrket velfærden. Det er den kurs, jeg og resten af socialdemokratiet fortsat vil følge".

Det lyder jo også godt og lovende, Peter Rahbæk Juel – du har siddet i byrådet i snart 12 år, hvor megen vækst har du skabt og hvor megen velfærd har du styrket?

Vi har i lokallisten "Nyt Odense" et par medlemmer, som har set på væksten i Odense kommune – og det var ikke noget imponerende resultat, de lagde frem.
De har set på Odenses vækststrategier (udgivet af Odense Kommune selv), hvor de sammenligner væksten med andre store byer i Danmark, og her halter Odense grueligt bagefter med 2-4 %.

De har også set på historien og måttet konstatere, at for hundrede år siden var Odense landets næststørste by. Hvem har ledet Odense gennem de sidste hundrede år – det har socialdemokratiet med undtagelse af en periode på fire år, hvor de konservative stod i spidsen og førte socialdemokratisk politik.

Det er da skræmmende at tænke på – at gå fra at være landets næststørste by til at være den 3. eller 4. største. Det kalder jeg udvikling, der vil noget!
Nej – skal man lave en ordentlig og anstændig prognose, så må man se på alle faktorer, lave en ordentlig research, blandt andet ved at inddrage alle de partier, som man på nuværende tidspunkt ved stiller op – det er faktisk det mest redelige.

Vi har også drømme!
I lokallisten "Nyt Odense" har vi nøjagtig de samme drømme, som både Jane Jegind og Peter Rahbæk Juel har – vi har bare en helt anden tilgang til, hvordan vi vil få dem til at gå i opfyldelse!

I lokallisten "Nyt Odense" er vi fuldstændig overbeviste om, at der er penge nok – vi har ikke brug for nogen ”Velfærdsprocent”.

Vi agter, så snart vi kommer i byrådet, at foretage det, vi kalder et "KASSEEFTERSYN", så vi får et overblik over, hvad der er til rådighed til at løse kommunens opgaver. Vi ønsker også på den måde at finde ud af, hvad pengene er blevet brugt til, og hvad vi har fået for dem.

Rent faktisk har vi allerede startet denne proces, idet vi finder udvalgte områder, hvor vi mener, der bliver brugt for mange penge – og så søger vi om aktindsigt. Det er ikke det nemmeste i verden, idet der bliver lagt mange hindringer i vejen for os.
Efterhånden som vi får de ønskede oplysninger, vil de blive lagt frem for borgerne, så de også får mulighed for at få et indblik i pengeforbruget i Kommunen!

I lokallisten "Nyt Odense" ønsker vi at arbejde til borgernes bedste, med åbenhed og tillid, hvorfor vi har vendt ryggen til de gammelkendte ideologier, blandt andet fordi vi mener, at det ikke kan være rigtigt, at der skal sidde 51 % og bestemme over de 49 % - det kommer der aldrig noget godt ud af. Vi skal samarbejde om at få tingene til at fungere og sammen finde frem til de bedste løsninger. Hvor svært kan det være!

Af nøjagtig samme grund har vi valgt at tage afstand fra den "Præsidentvalgkamp", pressen lægger op til – og derfor peger vi ikke på, hverken Jane Jegind eller Peter Rahbæk Juel – vi ønsker at afvente valgresultatet den 21. november.

Jeg håber med dette indlæg at have anskueliggjort, hvad lokallisten "Nyt Odense" står for. Vi ønsker at skabe den FORANDRING, der skal til, for at vi sammen kan udvikle og skabe et "NYT ODENSE"!

  • BAGLANDET

BAGLANDET

Baglandet er Fyens Stiftstidendes læsernetværk, hvor læserne selv kan skrive holdninger, historier og meget mere fra deres hverdag direkte på Fyens.dk.

Indlæg fra Baglandet er altid og entydigt udtryk for skribentens egen holdning og er ikke læst eller redigeret af redaktionen.

Vil du gerne være en del af Baglandet? Læs mere på fyens.dk/baglandet