Elever har også rettigheder

I dag kan Sandra Brink Mouritzen smile igen. Det kunne hun ikke tilbage i 2007, hvor hun blev blev groft chikaneret på den tandklinik, hvor hun var elev. I baggrunden faglig konsulent Klavs B. Larsen, som har håndteret sagen fra HK Midts side.

Elever har også rettigheder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Elever har også rettigheder. Det måtte den nye indehaver af en odenseansk tandklinik sande, da hun efter kort tid fyrede sin elev på grund af sygdom

Tårerne presser sig på, når Sandra Brink Mouritzen husker tilbage på begi-venhederne dengang tilbage i 2007. Sandra var godt i gang med sin uddan-nelse som klinikassistent, da en kvindelig tandlæge overtog ejerskabet af den tandlægepraksisen, hvor Sandra havde elevplads. Ejerskiftet forandrere-de markant arbejdsforholdene i praksisen og sendte Sandra ud i en personlig nedtur, som hun er mærket af den dag i dag. Sandra undrer sig over, at den nye ejer i den grad kunne komme ind under huden på hende med sin kon-stante kritik og vrissende bemærkninger.

Den selvtillid, som Sandra helt naturligt havde oparbejdet på grund af sit hø-je faglige niveau og ros fra klinikkens hidtidige ejere, smuldrede på kort tid. Sandra kom i tvivl, om hun virkelig var så uduelig, som chefen dagligt lod hende forstå.

”Hun fandt hele tiden noget at kritisere mig for og kaldte mig en tudeprin-sesse, når jeg blev ked af det og kom til at græde. Jeg følte mig trængt op i en krog, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Det var en ny regel, at vi ikke måtte tale sammen om private ting, og vi måtte heller ikke være kede af det”, fortæller Sandra, der bestemt ikke opfatter sig selv som svag og nærta-gende.

Det hele kulminerede en dag under en patientbehandling, hvor hun atter en-gang modtog kritik for sin måde at assistere på. Det var dråben, og Sandra flygtede ud af klinikken opløst i tårer, videre ud på parkeringspladsen, hvor hun kastede op til flere gange. ”Hun nåede lige at råbe efter mig, at hun ikke ville finde sig i, at jeg vendte hende ryggen, når hun ikke var færdig med mig. Jeg fik svaret, at jeg var helt færdig med hende”, husker Sandra. Hun opsøgte herefter HK, som rådede hende til at sygemelde sig.

Sandra opsøgte sin læge, som ikke tøvede med at sygemelde hende. Syge-meldingen provokerede tandlægen så meget, at hun fyrede Sandra på gråt papir. I opsigelsen henviste tandlægen til sygemeldigen som årsag til fyrin-gen, og lønudbetalingen blev standset med øjeblikkelig virkning.

Det er i direkte strid både med funktionærloven og den særlige beskyttelse af elever, der ligger erhvervsskoleloven. Af denne lov fremgår det klart, at et elevforhold er uopsigeligt efter prøvetidens udløb.

HK forfulgte sagen på vegne af medlemmet, og kort før jul kom resultatet i form af et forlig. Tandlægen indvilligede i at afslutte sagen med udbetaling af 106.200 kr., som dækker løn i opsigelsesperiode mv., godtgørelse for tabt uddannelsesgode og erstatning for usaglig opsigelse.

Det er vigtigt for Sandra Brink Mouritzen at understrege, at hun indtil den pågældende tandlæges overtagelse af tandklinikken havde en fantastisk god læreplads med et problemfrit samarbejde med de daværende ejere. Proble-merne begyndte først med den nye ejer.

Den pågældende tandlæge har den dag i dag ret til at uddanne elever. Siden Sandra blev fyret, er endnu 3 medarbejdere stoppet i tandlægeklinikken på grund af det psykiske arbejdsklima.

Elever har også rettigheder

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce