HVOR LÆNGE SKAL VI VENTE???
Der har længe været arbejdet på det letbane projekt, som blev vedtaget i Odense Byråd for flere år siden. Næsten lige så længe er der borgere, som har protesteret mod projektet, uden at nogen i byrådet er kommet med modargumenter i forhold til det, de protesterende borgere fremfører.

I ca. et år har Frank Eistrup, på vegne af lokallisten ”NYT ODENSE”, fremført og dokumenteret, at det letbaneprojekt, man har vedtaget, er for dyrt i både etablering og drift. Samtidig henleder han også opmærksomheden på, at der findes bedre, billigere og mere fleksible løsninger til at udvikle Odenses infrastruktur – for eksempel i form af BRT Busser, der hverken kræver skinner, elmaster eller transformatorstationer. En sådan løsning vil desuden gøre projektet 1,5 mia. billigere.

Det er også kommet frem, at der var alvorlige fejl og mangler i det materiale, byrådet lagde til grund for at vedtage letbaneprojektet.

Men ingen respons fra Jer politikere – hvad er grunden hertil?

Det kan da ikke være rigtigt, at når I har valgt at stille op til byrådet, og når I så bliver valgt, slet ikke påtager Jer det ansvar, det er at varetage byens borgeres interesser.

Det undrer os meget, at I overhovedet ikke har sat jer tilbage og reflekteret over de mange protester, der er kommet omkring dette projekt og så kommet med nogle kommentarer til de mange protester. I må da for pokker, hver især, kunne argumentere for det projekt, I selv har været med til at vedtage – eller har I bare valgt at sætte Jer tilbage og følge indstillingerne fra embedsmændene uden at stille nogen spørgsmål?

Der er nu samlet så mange underskrifter mod dette projekt, at vi er af den opfattelse, at det nu er tid for Jer at tænke Jer om en ekstra gang, om det er det projekt, som er vedtaget, der skal føres ud i livet, eller om I skulle gennemgå projektet igen og se på det med nye øjne. Det kan nås endnu- det arbejde, som er udført indtil nu, er ikke spildt i forhold til valg af en enden løsning!

Kære Byråd - det er NU, beslutningen skal tages op til revision - skal vi have en LETBANE, der er for dyr i både etablering og drift - eller skal den vedtagne beslutning ændres, så vi borgere kan få en både bedre, mere fleksibel og billigere løsning på infrastrukturen her i byen. Det er Jer, der sidder med beslutningsretten.

Det er NU, I skal påtage Jer ansvaret – lad os nu som borgere få nogle svar fra Jer - så vi ved, hvor vi står!

Gert Broxgaard Kim Slott Nielsen
Nyt Odense Nyt Odense

E-mail: gert@nytodense.dk E-mail: kim-slott@nytodense.dk
Telefon: 61 88 75 45 Telefon: 22 12 42 24

  • BAGLANDET

BAGLANDET

Baglandet er Fyens Stiftstidendes læsernetværk, hvor læserne selv kan skrive holdninger, historier og meget mere fra deres hverdag direkte på Fyens.dk.

Indlæg fra Baglandet er altid og entydigt udtryk for skribentens egen holdning og er ikke læst eller redigeret af redaktionen.

Vil du gerne være en del af Baglandet? Læs mere på fyens.dk/baglandet