Kærlighedsstien i Haarby er en af Assens Kommunes seks hjertestier.

Det hed tidligere, at Haarby Å skilte byen i to lige store dele. Det gælder måske ikke helt længere, men åen kiler sig dog stadigvæk på sin egen charmerende facon gennem byen - og et stykke af vejen kan man gå på Kærlighedstien langs Haarby Å.

Stien er ældgammel, for det har altid været naturligt at færdes ved å og vand. Kærlighedstien er vel knap halvanden kilometer lang, så selve spadsereturen - eller løbeturen om man vil - kan snildt klares på under et kvarter.

Men der er god grund til at sætte tempoet ned. Flora og fauna trives nemlig godt langs Kærlighedsstien i Haarby, hvor der ofte er mulighed for at se ørreder i åen og sjældne fugle i træ og krat.

Stien, der nu er en af Assens Kommunes hjertestier, har altid været et populært udflugtsmål for borgerne i Haarby. For 15 år siden fik Kærlighedstien lidt ekstra opmærksomhed, da stien og områderne omkring den indgik i flere scener i filmkomedien Polle Fiction, hvor Polle fra Snave til sidst i filmen jogger sammen med Solaima ved Mølledammen.

For enden af stien ved Mølledammen lige før broen står der to meget høje birketræer, hvor flere af filmens scener blev optaget.

De gamle ørreddamme

Fortsætter man turen ad Møllevejs fortsættelse, ser man lige før broen over stryget en sti til højre.

Her kan man vælge enten at tage den højre gren, som fører gennem skoven forbi fundamentet af den gamle mølle til de nye bebyggelser, eller den venstre gren, som kort efter deler sig i to parallelt løbende stier. Imellem disse stier tegner sig et antal fordybninger, der nu er camouflerede af nedfaldne blade, grene og lav.

Disse fordybninger gemmer på en nu næsten glemt historie. Fordybningerne er resterne af en række ørreddamme, som den tidligere elværksejer Hans Brünings-Hansen anlagde omkring 1900-tallet.

Når ørrederne var vokset til yngelstørrelse, lod Brünings-Hansen dem fylde over i store beholdere, som fragtedes til stationen i Flemløse, hvorfra de senere blev transporteret til Schweiz.

  • Plovgaard_Søren

    Af: