Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>

fyens.dk

Fyens Stiftstidende - Fyns Amts Avis

fyensdk
Om Fyens Stiftstidende-koncernen

Om Fyens
Stiftstidende-koncernen

Annonce:

Ledige lejligheder

Odense Bolig ApS udlejer spændende lejligheder til konkurrencedygtige priser på attraktive adresser.

Det nye mediehus ligger på den travle Banegårdsplads i hjertet af Odense
Foto: Michael Bager

Avisens historie

I 1771 fik Christian Gormsen Biering kongeligt privilegium til at oprette et adressekontor med tilhørende bogtrykkeri i Odense, og året efter begyndte han at udgive avis.

Det første eksemplar kom på gaden den 3. januar 1772 under navnet "Kongelig Priviligerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger". Først i 1852 fik avisen det nuværende navn Fyens Stiftstidende. Udgivelsen af Adresse-Contoirets Efterretninger bliver i 1797 overtaget af Søren Hempel, og i de næste 174 år var avisen midtpunkt i et borgerligt familiedynasti, som i udholdenhed savner sidestykke i pressehistorien.

Avisen gik fra far til søn, til svigersøn, til søn, til sønnesøn og til svigerdatter. Den sidste, Lily Dreyer, overdrog i 1970 aktierne til en selvejende institution "Den fynske Bladfond", der siden har stået som ejer af avisen. Bladfondens formål er at støtte en fri presse i almindelighed og Fyens Stiftstidende i særdeleshed.

I 1975 indviedes trykkeri- og pakkeribygningen på Blangstedgårdsvej. I 1988 flyttede resten af avisen fra Jernbanegade til et nyt og moderne bladhus på Blangstedgårdsvej. Huset er tegnet af arkitekt Per Kyed, Odense. Det blev i 1988 præmieret af Odense Kommune for smukt erhvervsbyggeri.

Den 13. april 1993 begyndte et nyt afsnit i den gamle bladhistorie. Efter 221 år som eftermiddagsavis ændredes udgivelsen til om morgenen.
Ved årsskiftet 1998 blev pakkeriet og læssehallen udvidet fra 1.000 m2 til næsten det dobbelte. Samtidig blev der opført en to-etagers administrationsbygning, som skulle rumme Fyens Distribution og Fyens Trykkeri.

I sommeren/efteråret 2002 installeredes en ny rotationspresse af mærket Koenig & Bauer. Pressen kan i en trykgang producere 48 sider med 4 farver på alle sider, eller 64 sider med 4 farver på de 32 sider og én farve på de øvrige sider.

I 2002/2003 blev det besluttet, at Fyens Stiftstidende skulle flytte fra Blangstedgårdsvej til en centralt beliggende plads i bymidten, og der blev indgået aftale med entreprenørfirmaet NCC om opførelsen af et nyt mediehus på grunden overfor Odense Banegårdscenter. Fyens Stiftstidendes trykkeri og distributionsselskab forblev på Blangstedgårdsvej. Mediehuset på Banegårdspladsen blev indviet den 13. juni 2005.

Med købet af 50 % af aktierne i Kjerteminde Avis A/S indledte Fyens Stiftstidende i april 2006 et samarbejde med Kj.A. Holding A/S om såvel dagblads- som ugeavisudgivelse. Kjerteminde Avis fortsatte som selvstændigt dagblad, og Kerteminde UgeAvis blev etableret.
I oktober 2006 etablerede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis det fælles selskab Fynske Medier P/S, som skulle rumme alle aktiviteter bortset fra dagbladsudgivelse.

Den 10. februar 2009 gik Fyens Stiftstidende delvis i tabloidformat, idet den lokale sektion blev omlagt til dette mere kompakte format. Samtidig skete der en række indholdsmæssige fornyelser, ligesom avisen fik nyt design.

1. januar 2010 intensiverede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis samarbejdet i det fælles selskab Fynske Medier P/S til også at omfatte redaktion og distribution. De to dagblade fortsætter som selvstændige aviser med hver deres profil, men med fælles redaktioner i Svendborg og Faaborg-Midtfyn samt fælles sport, foto og online.

Pr. 1. marts 2010 udkommer de to dagblade i tabloid og Fyns Amts Avis bliver morgen- og 7-dages avis.

Den Fynske Bladfond

Fyens Stiftstidende ejes 100 % af Den Fynske Bladfond, som har til formål at støtte den frie presse i almindelig og Fyens Stiftstidende i særdeleshed. Fondsbestyrelsen bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen for Fyens Stiftstidende A/S, der udgiver avisen og danner grundstammen i koncernen.

Fonden skal efter bedste evne sikre den størst mulige økonomiske og redaktionelle uafhængighed for de blade, fonden omfatter og derigennem garantere en fri meningsudveksling i demokratiets ånd – helt uafhængig af private og offentlige interesser.

Bestyrelse
Professor Tage Koed Madsen, fondsformand
Direktør Malte Sehestedt Juul, næstformand
Journalist Malene Birkelund (medarbejdervalgt medlem)
Advokat Jesper Dreyer
Direktør Jørgen Chr. Dreyer
Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer
Sognepræst Eva Tøjner Götke
Direktør Erik Laumand
Advokat Malene Lei Raben
Direktør Torben Frigaard Rasmussen
Chefkonsulent Anna Myrthu Vinding
Turist- og Erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe
Teaterchef Kasper Wilton

Fyens Stiftstidende A/S

Selskabets formål er at udgive dagblade, ugeblade og distriktsblade, at udføre trykkeriarbejder, reproduktionsarbejder og dermed beslægtet virksomhed samt at udøve handelsvirksomheder og finansiering.

Bestyrelse:
Professor Tage Koed Madsen, fondsformand
Direktør Malte Sehestedt Juul, næstformand
Journalist Malene Birkelund, medarbejdervalgt
Advokat Jesper Dreyer
Direktør Jørgen Chr. Dreyer
Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer
Sognepræst Eva Tøjner Götke
Direktør Erik Laumand
Professor Jørn Henrik Petersen, formand for Fynske Medier P/S
Advokat Malene Lei Raben
Direktør Torben Frigaard Rasmussen
Turist- og Erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe
Teaterchef Kasper Wilton
Chefkonsulent Anna Myrthu Vinding

Direktion:
Adm. direktør Jesper S. Rosener
Ansvh. chefredaktør Per Westergård

Datterselskaber

Fynske Medier P/S:

Selskabet udgiver dagbladene Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, 13 distriktsblade, 10 vejvisere, websites, filmsalg og driver 2 lokalradioer. Desuden har selskabet avistrykkeri, bogtrykkeri og avisdistribution. Selskabet har redaktioner og salgsafdelinger på hele Fyn. Der er ca. 570 medarbejdere ekskl. bude i Fynske Medier. Selskabet ejes af Fyens Stiftstidende A/S med 68,5 % og A/S Svendborg Avis med 31,5 %.

Bestyrelse:
Professor Jørn Henrik Petersen, formand
Gårdejer Erik Larsen, næstformand
Professor, centerleder Peter Bro
Direktør Jan Bøttiger
Journalist Karsten Hüttel, medarbejdervalgt
Projektkoordinator Anne Karlskov, medarbejdervalgt
Kulturredaktør Lene Kryger, medarbejdervalgt
Journalist Ole Kølster, medarbejdervalgt
Direktør Helge Munk
Gårdejer Hans Erik Nellegaard
Gårdejer Hans Pade Nielsen
Direktør Ole Bang Nielsen
Museumsdirektør Erland Porsmose
Journalist Bjarke Vestesen, medarbejdervalgt

Direktion:
Adm. direktør Jesper S. Rosener
Ansv. chefredaktør Troels Mylenberg
Ansv. chefredaktør Per Westergård

Ledelsesgruppe:
Produktionsdirektør Jerk Hammelsvang
IT-chef Mogens Glue
Direktionsassistent Leif Knudsen
Distributionsdirektør Jan Erik Olsen
CFO Michael Brink Pedersen
Direktionssekretær Susanne Voss
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae

Fynske Medier P/S ejer følgende selskaber:

Fyens Distribution A/S:
Selskabet distribuerer danske morgenaviser og magasiner på Fyn.

Direktion:
Direktør Jan Erik Olsen

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Produktionsdirektør Jerk Hammelsvang
Ansv. chefredaktør Per Westergård

UgeAvisen Nordfyn A/S:
Selskabet udgiver distriktsblade.

Direktion:
CFO Michael Brink Pedersen

Bestyrelse:

Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
CFO Michael Brink Pedersen

Kerteminde Ugeavis 2010 A/S:

Direktion:
CFO Michael Brink Pedersen

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
CFO Michael Brink Pedersen

Radio 3 ApS:
Selskabets formål er at forestå drift af kommerciel radio samt anden beslægtet virksomhed.

Direktion:
CFO Michael Brink Pedersen


Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Ansv. chefredaktør Troels Mylenberg

Woerk ApS (80 %):
Selskabets formål er at udøve konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, især applikationer til mobile devices, primært på Apple iOS og Android.

Direktion:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae
Direktør Klaus Christensen

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Troels Mylenberg
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Design- og produktchef Thomas Find
Udviklingschef Brian Fløe

Guloggratis.dk A/S:
Selskabets formal er at drive
www.guloggratis.dk og dermed beslægtet virksomhed

Direktion:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae

Bestyrelse:
Direktør Jens Bundgaard Poulsen, formand
Adm. direktør Jesper S. Rosener, næstformand
Direktør Uffe Hyldgaard
Ansv. chefredaktør Per Westergård

FM Adserving A/S (70%):

Selskabets formål er at drive virksomhed med annoncehåndtering og hermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae
Direktør Klaus Christensen

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Direktør Jesper Møller Jørgensen
Ansv. chefredaktør Per Westergård

Portal Fyn ApS (50 %):
Selskabets formål er at etablere en attraktiv indgang til samtlige internetbaserede informationer om Fyn.

Direktion:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae
Journalist Frank Weirsøe

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Adm. direktør Esben Seerup
Regnskabschef Hans Ulrik Tønnesen

ViDiBili Film Fyn ApS (75 %):
Selskabets formål er at forestå køb og videresalg af virksomhedsfilm samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør Per Westergård

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Direktør René Dines Hermand

ViDiBili Film DK ApS (50 %):
Selskabets formål er at forestå køb og videresalg af virksomhedsfilm samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør Per Westergård

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Direktør René Dines Hermand
Direktør Torben Frigaard Rasmussen

Læs hele Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis på mitfyn.dk Prøv Fyens Stiftstidende eller Fyns Amts Avis GRATIS i 21 dage
kundeservice_banner_20140313
StiftenFordele_Webbanner01_223x70 (1)
AvisKlubben_Webbanner_223x70
Nyhedsbrev