Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>

fyens.dk

Fyens Stiftstidende - Fyns Amts Avis

fyensdk
 
  • Del artiklen:
Om Fyens Stiftstidende-koncernen

Om Fyens
Stiftstidende-koncernen

Annonce:

Velkommen til vores verden af fantastiske smykker og ure!

Skovgaard Guldsmed & Urmager

Det nye mediehus ligger på den travle Banegårdsplads i hjertet af Odense
Foto: Michael Bager

Artiklen er mere end 30 dage gammel

Avisens historie

I 1771 fik Christian Gormsen Biering kongeligt privilegium til at oprette et adressekontor med tilhørende bogtrykkeri i Odense, og året efter begyndte han at udgive avis.

Det første eksemplar kom på gaden den 3. januar 1772 under navnet “Kongelig Priviligerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger”. Først i 1852 fik avisen det nuværende navn Fyens Stiftstidende. Udgivelsen af Adresse-Contoirets Efterretninger bliver i 1797 overtaget af Søren Hempel, og i de næste 174 år var avisen midtpunkt i et borgerligt familiedynasti, som i udholdenhed savner sidestykke i pressehistorien.

Avisen gik fra far til søn, til svigersøn, til søn, til sønnesøn og til svigerdatter. Den sidste, Lily Dreyer, overdrog i 1970 aktierne til en selvejende institution “Den fynske Bladfond”, der siden har stået som ejer af avisen. Bladfondens formål er at støtte en fri presse i almindelighed og Fyens Stiftstidende i særdeleshed.

I 1975 indviedes trykkeri- og pakkeribygningen på Blangstedgårdsvej. I 1988 flyttede resten af avisen fra Jernbanegade til et nyt og moderne bladhus på Blangstedgårdsvej. Huset er tegnet af arkitekt Per Kyed, Odense. Det blev i 1988 præmieret af Odense Kommune for smukt erhvervsbyggeri.

Den 13. april 1993 begyndte et nyt afsnit i den gamle bladhistorie. Efter 221 år som eftermiddagsavis ændredes udgivelsen til om morgenen.
Ved årsskiftet 1998 blev pakkeriet og læssehallen udvidet fra 1.000 m2 til næsten det dobbelte. Samtidig blev der opført en to-etagers administrationsbygning, som skulle rumme Fyens Distribution og Fyens Trykkeri.

I sommeren/efteråret 2002 installeredes en ny rotationspresse af mærket Koenig & Bauer. Pressen kan i en trykgang producere 48 sider med 4 farver på alle sider, eller 64 sider med 4 farver på de 32 sider og én farve på de øvrige sider.

I 2002/2003 blev det besluttet, at Fyens Stiftstidende skulle flytte fra Blangstedgårdsvej til en centralt beliggende plads i bymidten, og der blev indgået aftale med entreprenørfirmaet NCC om opførelsen af et nyt mediehus på grunden overfor Odense Banegård Center. Fyens Stiftstidendes trykkeri og distributionsselskab forblev på Blangstedgårdsvej. Mediehuset på Banegårdspladsen blev indviet den 13. juni 2005.

Med købet af 50 % af aktierne i Kjerteminde Avis A/S indledte Fyens Stiftstidende i april 2006 et samarbejde med Kj.A. Holding A/S om såvel dagblads- som ugeavisudgivelse. Kjerteminde Avis fortsatte som selvstændigt dagblad, og Kerteminde UgeAvis blev etableret.

I oktober 2006 etablerede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis det fælles selskab Fynske Medier P/S, som skulle rumme alle aktiviteter bortset fra dagbladsudgivelse.

Den 10. februar 2009 gik Fyens Stiftstidende delvis i tabloidformat, idet den lokale sektion blev omlagt til dette mere kompakte format. Samtidig skete der en række indholdsmæssige fornyelser, ligesom avisen fik nyt design.

1. januar 2010 intensiverede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis samarbejdet i det fælles selskab Fynske Medier P/S til også at omfatte redaktion og distribution. De to dagblade fortsætter som selvstændige aviser med hver deres profil, men med fælles redaktioner i Svendborg og Faaborg-Midtfyn samt fælles sport, foto og online.

Pr. 1. marts 2010 udkommer de to dagblade i tabloid og Fyns Amts Avis bliver morgen- og 7-dages avis.

Den Fynske Bladfond

Fyens Stiftstidende ejes 100 % af Den Fynske Bladfond, som har til formål at støtte den frie presse i almindelig og Fyens Stiftstidende i særdeleshed. Fondsbestyrelsen bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen for Fyens Stiftstidende A/S, der udgiver avisen og danner grundstammen i koncernen.

Fonden skal efter bedste evne sikre den størst mulige økonomiske og redaktionelle uafhængighed for de blade, fonden omfatter og derigennem garantere en fri meningsudveksling i demokratiets ånd – helt uafhængig af private og offentlige interesser.

Bestyrelse
Professor Tage Koed Madsen, fondsformand
Direktør Malte Sehestedt Juul, næstformand
Advokat Hans Henrik Banke
Journalist Malene Birkelund (medarbejdervalgt medlem)
Advokat Jesper Dreyer
Direktør Jørgen Chr. Dreyer
Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer
Sognepræst Eva Tøjner Götke
Direktør Søren Schultz Jørgensen
Direktør Erik Laumand
Direktør Helge Munk
Direktør Torben Frigaard Rasmussen
Chefkonsulent Anna Myrthu Vinding
Turist- og Erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe

Fundats
Fondens formål er at virke til gavn for de blade, som fonden ved sin stiftelse har interesser i, gennem de af fonden ejede selskaber, eller som fonden senere måtte få interesser i på tilsvarende måde.

Fondens formål er derudover at støtte den fri presse i Danmark. Samtidig skal fonden støtte uddannelse af unge fra alle faggrupper indenfor dansk dagspresse, hvilket bl.a. gøres gennem uddeling af rejselegater i forbindelse med udlandsophold.

Ansøgninger stiles til:

DEN FYNSKE BLADFOND
Banegårdspladsen
5000 Odense C

Mail: Bladfonden@fyens.dk

Kriterier for behandling af ansøgninger om rejselegater:

• Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, cpr-nr. samt bankkonto i Danmark.
• Projektet skal have relevans i forhold til fundatsen, og formålet skal være klart.
• Udlandsopholdet skal være relevant for/opkvalificere den studerende.
• Der skal foreligge et realistisk budget samt forventet finansiering.
• Karakterniveau og udtalelse kræves.
• En ansøgning kan afvises på baggrund af lavt karakterniveau.
• Bladfonden støtter ikke uddannelse, der er under ét semester.
• Der kræves dokumentation for optagelse og merit i forhold til dansk uddannelse.
• Der kræves oplysning, om den pågældende har søgt andre fonde.
• Der kræves en rapport efterfølgende.
• Der kræves dokumentation for afholdte udgifter til optagelsesgebyr.

Frist for indsendelse af ansøgninger:
1. maj vedrørende uddannelse i 2. halvår.

1. november vedrørende uddannelse i 1. halvår det efterfølgende år.

Ansøgningsskema: Nej.

Fyens Stiftstidende A/S

Selskabets formål er at udgive dagblade, ugeblade og distriktsblade, at udføre trykkeriarbejder, reproduktionsarbejder og dermed beslægtet virksomhed samt at udøve handelsvirksomheder og finansiering.

Bestyrelse
Professor Tage Koed Madsen, fondsformand
Direktør Malte Sehestedt Juul, næstformand
Advokat Hans Henrik Banke
Journalist Malene Birkelund, medarbejdervalgt
Advokat Jesper Dreyer
Direktør Jørgen Chr. Dreyer
Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer
Sognepræst Eva Tøjner Götke
Direktør Søren Schultz Jørgensen
Direktør Erik Laumand
Direktør Helge Munk
Professor Jørn Henrik Petersen, formand for Fynske Medier P/S
Direktør Torben Frigaard Rasmussen
Chefkonsulent Anna Myrthu Vinding
Turist- og Erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe

Direktion
Adm. direktør Jesper S. Rosener
Ansvh. chefredaktør Per Westergård

Datterselskaber

Fynske Medier P/S
Selskabet udgiver dagbladene Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis (print og e-aviser), 13 distriktsblade, 10 vejvisere, ViDiBili-film, websites, og driver 2 lokalradioer. Desuden har selskabet grafisk produktionsselskab, avistrykkeri, og avisdistribution, skilte-, print- og marketing-virksomhed inkl. offsettrykkeri og avisdistribution. Selskabet har redaktioner og salgsafdelinger på hele Fyn. Der er ca. 750 medarbejdere i Fynske Medier. Selskabet ejes af Fyens Stiftstidende A/S med 68,5 % og A/S Svendborg Avis med 31,5 %.

Bestyrelse:
Professor Jørn Henrik Petersen, formand
Gårdejer Erik Larsen, næstformand
Direktør Clas Nylandsted Andersen
Projektleder Lisette Birkemose, medarbejdervalgt
Professor, centerleder Peter Bro
Direktør Jan Bøttiger
Journalist Karsten Hüttel, medarbejdervalgt
Projektkoordinator Anne Karlskov, medarbejdervalgt
Kulturredaktør Lene Kryger, medarbejdervalgt
Gårdejer Hans Erik Nellegaard
Gårdejer Hans Pade Nielsen
Museumsdirektør Erland Porsmose
Advokat Malene Lei Raben
Journalist Bjarke Vestesen, medarbejdervalgt

Direktion:
Adm. direktør Jesper S. Rosener
Ansv. chefredaktør Troels Mylenberg
Ansv. chefredaktør Per Westergård

Direktørgruppe:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae
CSO Søren Hyldgaard
CFO Michael Brink Pedersen

Direktionsassistent Leif Knudsen
Direktionssekretær Susanne Voss

Fynske Medier P/S ejer følgende selskaber

detKoncept ApS (75 %)
Selskabets aktiviteter omfatter reklameproduktion, udarbejdelse af elektroniske markedsføringsløsninger til brug for styring af reklameproduktion og dermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør Thomas Sander

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Direktør Thomas Sander
Konceptchef Eva Mørup
Produktionschef Knud Mørup
Produktionschef Thomas Mørup
CFO Michael Brink Pedersen

GraphicCo A/S (100 %)
Selskabets formål er at drive service- og handelsvirksomhed, herunder at tilbyde service-, print- og marketingopgaver samt at drive trykkeri og dermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør Michael Brink Pedersen
Salgsdirektør Jacob Vestergård
Trykkeridirektør Kim Larsson

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Direktør Jacob Vestergård
CFO Michael Brink Pedersen

Guloggratis.dk A/S (50 %)
Selskabets formål er at drive www.GulogGratis.dk og dermed beslægtet virksomhed. Ejerne bag selskabet er Fynske Medier og Nordjyske Medier.

Direktion:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae

Bestyrelse:
Direktør Jens Bundgaard Poulsen, formand
Adm. direktør Jesper S. Rosener, næstformand
Direktør Uffe Hyldgaard
Ansv. chefredaktør, adm. direktør Per Lyngby
Ansv. chefredaktør Per Westergård

GulogGratis.dk A/S ejer sammen med partnerne Jyske Medier, Herning Folkeblad, Sjællandske Medier selskabet deal.dk A/S.

FM Adserving A/S (70 %)
Selskabets formål er at drive virksomhed med annoncehåndtering og hermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae
Direktør Klaus Christensen

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Direktør Jesper Møller Jørgensen
Ansv. chefredaktør Per Westergård

Portal Fyn ApS (50 %)
Selskabets formål er at etablere en attraktiv indgang til samtlige internetbaserede informationer om Fyn.

Direktion:
Direktør for Digitale Medier Richard Wraae
Journalist Frank Weirsøe

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Adm. direktør Esben Seerup
Økonomichef Flemming Kjær Hansen

ViDiBili Film Fyn ApS (75 %)
Selskabets formål er at forestå køb og videresalg af virksomhedsfilm samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør Per Westergård

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Direktør René Dines Hermand

ViDiBili Film DK ApS (50 %)
Selskabets formål er at forestå køb og videresalg af virksomhedsfilm samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Direktion:
Direktør Per Westergård

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Direktør René Dines Hermand
Direktør Torben Frigaard Rasmussen

Europrint (Print & Co. ApS) (100 %)
Selskabets formål er at drive konsulent- og formidlingsvirksomhed indenfor den grafiske branche.

Direktion:
Økonomidirektør Michael Brink Pedersen

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Direktør Ulrik Helgens
Økonomidirektør Henrik Bo Lund
Økonomidirektør Michael Brink Pedersen
Woerk ApS (80 %)
Selskabets formål er at udøve konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, især applikationer til mobile devices, primært på Apple iOS og Android

Direktion:
Direktør Morten Voss Jørgensen

Bestyrelse:
Adm. direktør Jesper S. Rosener, formand
Ansv. chefredaktør Troels Mylenberg
Ansv. chefredaktør Per Westergård
Direktør Søren Kleberg
Direktør Richard Wraae

kundeservice_banner_20140313
StiftenFordele_Webbanner01_223x70 (1)
AvisKlubben_Webbanner_223x70
Nyhedsbrev